Recente rechtspraak Familierecht 2021-II

Informatie

In deze nieuwe aflevering van 'Recente rechtspraak Familierecht 2021-II' bespreekt prof. mr. em. Paul Vlaardingerbroek jurisprudentie uit de periode maart 2021– augustus 2021. Aan de orde komen onder meer uitspraken over omgang en gezag. Ook gaat hij nader in op relevante wetsvoorstellen en -wijzigingen op het gebied van familierecht. In deze editie zijn geen uitspraken opgenomen over partner- en kinderalimentatie. Deze worden behandeld in de separate cursus 'Recente rechtspraak Alimentatie 2021'.

Deze cursus is ontwikkeld in oktober 2021

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • bent u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie omtrent het familierecht
  • kunt u deze ontwikkelingen toepassen in uw dagelijkse praktijk

Auteur

  • prof. mr. P. Vlaardingerbroek

    Paul Vlaardingerbroek is emertitus hoogleraar Familie- en Jeugdrecht aan de Law School van Tilburg University. Hij is daarnaast rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam en raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch.Tevens is hij lid-jurist van het Regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg (Eindhoven) en auteur van diverse publicaties op het terrein van het familie- en jeugdrecht.