EncroChat

Informatie

In deze cursus wordt de hack op het communicatienetwerk EncroChat besproken. Een chatsysteem dat voornamelijk door georganiseerde misdaad werd gebruikt. Wat is het algemeen perspectief? Hoe wordt de betrouwbaarheid van gegevens, de rechtmatigheid van de hack en de gegevensverstrekking getoetst? Wat zijn belemmerende factoren en hoe werkt de sanctionering van art. 359a SV? Al deze vragen worden in de cursus besproken door prof. mr. S. Brinkhoff.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • bent u op de hoogte van de recente ontwikkelingen van EncroChat
  • kunt u deze ontwikkelingen toepassen in uw praktijk
  • kunt u over deze ontwikkelingen een gefundeerde mening vormen

Auteur

  • mr. dr. S. Brinkhoff

    Sven Brinkhof (Nijmegen, 1979) start zijn carrière bij het openbaar ministerie. In 2007 maakt hij de overstap naar de Radboud Universiteit waar hij in 2014 promoveert op een onderzoek naar startinformatie in het strafproces. Van 2014 tot 2018 was hij universitair docent straf- en procesrecht aan die universiteit. Sinds 2018 is hij universitair hoofddocent straf(proces)recht aan de Open Universiteit en sectievoorzitter. Van 2013 tot 2016 was Brinkhoff rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Amsterdam en Gelderland. Sinds 2019 vervult hij de rol van raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Bosch. Brinkhoff is een veelgevraagd analist van actuele strafrechtelijke kwesties op radio, tv en in landelijke en regionale dagbladen. Kenmerkend aan Brinkhoff is dat hij het maatschappelijke debat aangaat en zoveel mogelijk naar buiten treedt met zijn onderzoek. Het overkoepelende doel hiervan is het straf(proces)recht inzichtelijk te maken voor een breed publiek.