Fiscaal Journaal oktober 2021

Informatie

Het Fiscaal Journaal brengt u elke maand op de hoogte van de belangrijkste fiscale ontwikkelingen. Onze vaste presentator Philip Ruys loodst u deze maand door alle belangrijke nieuwtjes in de fiscale wetgeving, fiscaal beleid en fiscale jurisprudentie. In deze editie is zijn gast Cor Overduin. Samen bespreken zij o.a. de volgende onderwerpen:

 • Wetsvoorstel Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen
 • Box 3-perikelen
 • Box 3-heffing geen individuele en buitensporige last in 2017
 • Geen renteaftrek door fraus legis
 • Grote vastgoedbelegging is geen materiële onderneming
 • Pensioenaanspraak dga bij onvoldoende vermogen
 • HR vindt onbeperkte navorderingstermijn evenredig
 • Extra werkzaamheden belastingadviseur niet aannemelijk
 • Gevangenisstraf voor btw-fraude

Daarnaast is er weer een editie van De Leeshoek, waarin onze experts kort interessante recente vakliteratuur bespreken.

De cursus is initieel ontwikkeld voor fiscalisten. Wij hebben hem echter ook voor advocaten beschikbaar gesteld omdat de materie vanuit fiscaal oogpunt ook voor u als advocaat erg relevant en interessant kan zijn.

Deze cursus is opgenomen in september 2021.

  Preview

  Leerdoelen

  Na het volgen van deze cursus:

  • weet u wanneer de voorgestelde Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen van toepassing gaat zijn
  • bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de box 3-discussie
  • weet u waarom ook in 2017 niet zomaar sprake is van een individuele en buitensporige last door box 3-heffing
  • weet u waarom sprake is van fraus legis bij renteaftrek in een acquisitiestructuur
  • weet u aan welke eisen een grote vastgoedbelegging moet voldoen om een materiële onderneming te vormen
  • kent u de gevolgen voor de pensioenaanspraak van een dga wanneer er te weinig vermogen is om de r-c-schuld af te lossen
  • weet u waarom de HR een onbeperkte navorderingstermijn evenredig acht
  • weet u wanneer extra werkzaamheden mogen worden gefactureerd
  • weet u onder welke omstandigheden btw-fraude tot gevangenisstraf kan leiden

  Auteur

  • mr. H.Ph. Ruys

   Mr. Philip Ruys is fiscaal jurist en ondernemer. Hij deed als belastingadviseur en advocaat ruime ervaring op in de internationale praktijk, de dga-praktijk, vastgoed en fiscale procesvoering. Hij werkte onder meer bij Loyens, EY en VMW Taxand. Hij was in deeltijd universitair docent aan de Universiteit Leiden en schreef een groot aantal artikelen en enkele boeken. Hij was de bedenker en (hoofd)redacteur van onder meer Tijdschrift Formeel Belastingrecht, Fiscaal Praktijkblad, Vakblad Estate Planning, Taxence en Tax Talks en 10 jaar lang hoofdredacteur van Belastingzaken (SDU). In 2009 richtte hij het Register Estate Planners op. In 2007 richtte hij Licent Academy op. In 2017 nam Sdu Uitgevers Licent Academy over.

  • drs. C. Overduin

   Cor Overduin is sinds 1987 actief als belastingadviseur. Cor heeft ruime ervaring met Tax Technology, met name inzake het opzetten van TCF's (Tax control frameworks) en advisering inzake fiscale risicobeheersing voor grote(re) organisaties. Voorts begeleidt hij familiebedrijven/directeur-grootaandeelhouders fiscaal en financieel. Hij heeft daarnaast ruime ervaring op het gebied van loonbelasting en sociale verzekeringen, waaronder de begeleiding van expatriates. De laatste jaren heeft hij zich ook toegelegd op  advisering inzake vermogensopbouw in privé (box 3, bv, etc.); in dat kader voert hij ook de procedures inzake box 3 (massaal bezwaar). Daarnaast bekleedt Cor diverse nevenfuncties, onder andere: vice-voorzitter Commissie Wetsvoorstellen Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en lid redactie Fiscaal Praktijkblad (uitgeverij Fiscaal UptoDate).Tot slot is hij lid van het Consortium van de Nederlandse Fiscale Leerstukken Taxonomie (NFLT), namens de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).