Recente rechtspraak Huurrecht 2021-II

Informatie

In deze cursus Recente rechtspraak Huurrecht 2021-II worden de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen half jaar besproken. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod: onredelijk voordeel, de WOZ-waarde als onderdeel van de huurprijs van woonruimte, het ROZ-boetebeding, oneerlijke bedingen, medehuur en een update over de tijdelijke huurovereenkomsten. Na het volgen van deze cursus bent u weer volledig op de hoogte van de actualiteiten op het gebied van huurrecht.

De cursus is opgenomen in oktober 2021

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • Bent u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie met betrekking tot het huurrecht.
  • Kunt u deze ontwikkelingen toepassen in uw dagelijkse praktijk.

Auteur

  • mr. E.P.W. Korevaar

    Elout Korevaar (1978) studeerde rechten in Leiden en kwam tijdens zijn studie in aanraking met het huurrecht. Na zijn afstuderen werkte hij als docent en onderzoeker aan de Universiteit Leiden. In 2006 maakte hij de overstap naar de advocatuur waar hij zich verder specialiseerde in het civiele vastgoedrecht. Hij werkte voor diverse gerenommeerde kantoren en adviseerde en procedeerde voor overheden, beleggers, zorginstellingen, verhuurders en winkeliers.

    Elout adviseert over huurrecht, bouwrecht en koop en verkoop van onroerend zaken. Hij heeft zich in het bijzonder gespecialiseerd in grootschalige renovaties van woonwijken en winkelcentra, alsmede in huurprijstoetsing van winkelruimten. Elout verzorgt over deze onderwerpen regelmatig cursussen. Naast advocaat is hij docent huurrecht aan de Universiteit Leiden.

    Elout is lid van de vereniging van huurrechtadvocaten, de juristenvereniging appartementsrecht en de vereniging voor bouwrechtadvocaten.