Maatwerk bij huurcontracten

Informatie

In deze specialistische cursus op het gebied van huurrecht geeft mr. Elout Korevaar tips & trucs om standaardhuurovereenkomsten in het voordeel van huurder of verhuurder te wijzigen. De cursus Maatwerk bij huurcontracten bestaat uit een algemeen deel met tips en modelclausules die toepasbaar zijn op alle huurregimes. Behandeld worden de rompovereenkomst/head of terms, de samenvatting van de huurovereenkomst, aftopping van indexatie, markthuurherziening, versnelde afrekening van servicekosten, afgifte van sleutels na voldoening verplichtingen en informatieverstrekking via e-mail. 

De cursus vervolgt met tips voor huur van kantoorruimte. Aan bod komen de thema’s right of first refusal en legionella. Voor het onderdeel woonruimte gaat de docent vervolgens in op de correctie van het ROZ-model, de bevoegdheid van inspectie en tijdelijke verhuur. Tot slot bespreekt de heer Korevaar voor het onderdeel huur van winkelruimte de afwijkende bedingen, optie/verlenging, indeplaatsstelling, concurrentie- en branchebedingen en het creatief gebruik van korte looptijd. Na afloop van deze verdiepende cursus kunt u standaardhuurovereenkomsten in het voordeel van huurder of verhuurder wijzigen.

Deze cursus is opgenomen eind mei 2019.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • kunt u nuttige extra maatwerkclausules opnemen in uw huurcontract;
  • kunt u relevante jurisprudentie vergelijken met betrekking tot maatwerk bij huurcontracten.

Auteur

  • mr. E.P.W. Korevaar

    Elout Korevaar (1978) studeerde rechten in Leiden en kwam tijdens zijn studie in aanraking met het huurrecht. Na zijn afstuderen werkte hij als docent en onderzoeker aan de Universiteit Leiden. In 2006 maakte hij de overstap naar de advocatuur waar hij zich verder specialiseerde in het civiele vastgoedrecht. Hij werkte voor diverse gerenommeerde kantoren en adviseerde en procedeerde voor overheden, beleggers, zorginstellingen, verhuurders en winkeliers.

    Elout adviseert over huurrecht, bouwrecht en koop en verkoop van onroerend zaken. Hij heeft zich in het bijzonder gespecialiseerd in grootschalige renovaties van woonwijken en winkelcentra, alsmede in huurprijstoetsing van winkelruimten. Elout verzorgt over deze onderwerpen regelmatig cursussen. Naast advocaat is hij docent huurrecht aan de Universiteit Leiden.

    Elout is lid van de vereniging van huurrechtadvocaten, de juristenvereniging appartementsrecht en de vereniging voor bouwrechtadvocaten.