Ontwikkelingen Bestuurdersaansprakelijkheid 2021

Informatie

Prof. mr. Steef  M. Bartman blikt in deze cursus terug op een jaar rechtspraak bestuurdersaansprakelijkheid. 

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u de belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie uit 2021 samenvatten
  • kunt u deze ontwikkelingen toepassen in uw dagelijkse praktijk

Auteur

  • prof. mr. S.M. Bartman

    Steef Bartman is al ruim 30 jaar actief als advocaat op het gebied van ondernemingsrecht. Na als partner en of counsel verbonden te zijn geweest aan enkele grote kantoren is hij in 2015 zijn eigen kantoor gestart onder naam: Bartman Company Law. Hij adviseert ondernemers, aandeelhouders, bestuurders en faillissementscuratoren en staat hen bij in onder meer aansprakelijkheidskwesties, medezeggenschapsgeschillen, enquêteprocedures en bij vraagstukken van herstructurering. Steef was onderzoeker in enkele spraakmakende enquêteprocedures, zoals onder meer inzake AAA Autogroup, Deus ex Machina en Cordial. Ook ondersteunt hij onderzoekscommissies in de publieke en semipublieke sector. Daarnaast treedt hij regelmatig op als arbiter voor het Nederlands Arbitrage Instituut. 

    Steef Bartman is behalve advocaat ook tot september 2018 hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden geweest. Per 1 april 2019 is hij werkzaam als hoogleraar bij de Universiteit Maastricht. Steef is tevens oprichter en hoofdredacteur van het Engelstalige tijdschrift European Company Law. Hij staat bekend als autoriteit op het gebied van het concernrecht en doorbraak van aansprakelijkheid. Het door hem mede geschreven studieboek Van het concern wordt veel gebruikt voor zowel studie als in de praktijk. Steef is een veelgevraagd commentator bij rechterlijke uitspraken op zijn gebied en schrijft annotaties voor JOR, Ondernemingsrecht en Ars Aequi.