Redelijkheid en billijkheid in het vermogensrecht

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Redelijkheid en billijkheid vormen sinds jaar en dag de grondnorm van het vermogensrecht. De werking van deze vage gedragsnorm, die in de omstandigheden van het geval is ingebed, is echter vaak maar moeilijk te doorgronden. In deze cursus worden de drie materiële functies van redelijkheid en billijkheid – aanvulling, beperking en uitleg – op heldere wijze behandeld en toegelicht aan de hand van sprekende voorbeelden uit de jurisprudentie. Zichtbaar zal worden dat er een rode draad door de rechtspraak loopt, te weten dat partijen – ook als de omstandigheden niet meezitten – gehouden zijn om rekening te (blijven) houden met elkaars gerechtvaardigde belangen. Dit geldt bij uitstek in situaties dat contractspartijen te maken krijgen met van buitenaf op de overeenkomst inwerkende, onvoorziene omstandigheden die het ongewijzigd blijven uitvoeren van de overeenkomst voor een der partijen ernstig bezwaarlijk maakt (art. 6:258 BW). Ook dit belangrijke en actuele aspect van de redelijkheid en billijkheid zal aan de hand van recente jurisprudentie worden behandeld. 

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • heeft u een beter zicht op de ontwikkeling en stand van zaken in jurisprudentie en doctrine met betrekking tot redelijkheid en billijkheid en onvoorziene omstandigheden
 • kunt u (het belang van) deze rechtsfiguren voor de praktijk beter doorgronden
 • kunt u in uw dagelijkse (advies- of proces-) praktijk beter onderbouwde beslissingen nemen in juridische kwesties die te maken hebben met redelijkheid en billijkheid en/of onvoorziene omstandigheden

Auteur

 • mr. dr. P.S. Bakker

  Mr. dr. P.S. (Sjoerd) Bakker is raadsheer bij het hof Arnhem-Leeuwarden en verbonden aan de VU Amsterdam. Sjoerd is gepromoveerd op het gebied van redelijkheid en billijkheid in het contractenrecht en doceert en publiceert regelmatig op het terrein van het contracten- en aansprakelijkheidsrecht. Sjoerd is onder meer redacteur van het Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk (ORP) en hoofdredacteur van SDU Commentaar Vermogensrecht.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten