Aan de slag met alimentatierekenen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Deze praktijkgerichte cursus gaat in op een aantal belangrijke punten van de berekening van kinder- en partneralimentatie. U gaat aan de slag met de verwerking van de woonlasten in de berekening van partneralimentatie. Daarbij behandelen wij de korting vanwege een onredelijke woonlast, de woonlasten in geval van een nieuwe partner en de gebruiksvergoeding. U verdiept u in de verwerking van box 3-vermogen in de alimentatieberekening en de bij de vaststelling van de draagkracht in aanmerking te nemen bijstandsnorm.

Aan de orde komt ook de vaststelling van de behoefte van kinderen. Gaat u uit van Nibudnormen of van een behoeftelijst? Van welke referentieperiode wordt uitgegaan? U leert om te gaan met de kosten van kinderopvang, bekijkt de forfaitaire woonlasten versus de werkelijke woonlasten en krijgt inzicht in de vraag wanneer er sprake is van recht op het kindgebonden budget en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Tot slot ontwikkelt u ook de nodige kennis en vaardigheden op het gebied van de aanvaardbaarheidstoets en de toepassing van de 95%-regel. Na afloop van deze cursus kunt u het alimentatierekenen succesvol toepassen in uw praktijk.

Deze cursus is geactualiseerd in februari 2022. 

De cursus bestaat hoofdzakelijk uit studietekst en bevat weinig video.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • kunt u de woonlasten verwerken in de berekening van partneralimentatie
 • kunt u de behoefte van kinderen in bijzondere gevallen vaststellen
 • kunt u het box 3-vermogen verwerken in uw berekening
 • weet u wanneer u een aangepaste bijstandsnorm kunt gebruiken
 • weet u wanneer er recht is op kindgebonden budget en de inkomensafhankelijke combinatiekorting

Auteur

 • mr. A. Wakker

  Anouk Wakker doceert voor verschillende opleidingsinstituten en publiceert regelmatig op het gebied van alimentatie. Zij werkte ruim 10 jaar als gespecialiseerd familierechtadvocaat en mediator, achtereenvolgens bij Banning en Christoph & Wakker Familierecht. De laatste jaren is zij werkzaam geweest bij de Rechtbank Midden-Nederland als onder meer stafjurist bij de Afdeling Familierecht.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten