Remedies bij wanprestatie

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Wilt u zich verder verdiepen in de vorderingen die een contractspartij (als schuldeiser) kan instellen tegen haar wederpartij (als schuldenaar) wanneer die wederpartij een uit het tussen partijen gesloten contract voortvloeiende verplichting niet (behoorlijk) is nagekomen? Volg dan deze inleidende en praktijkgerichte cursus 'Remedies bij wanprestatie' van mr. J.J. Dammingh. Deze cursus is praktijkgericht, er wordt een brug geslagen van het wettelijk systeem naar concrete rechtspraak.

In de cursus passeren de volgende onderwerpen de revue: het begrip ‘tekortkoming’, de vordering tot schadevergoeding op grond van wanprestatie (art. 6:74 BW), de wettelijke verzuimregeling (art. 6:82 en 6:83 BW), de ontbinding van de overeenkomst (art. 6:265 BW) en de vernietiging van het contract. Na het volgen van deze cursus kunt u uw cliënt nog beter onderbouwd adviseren met betrekking tot de vorderingen die een schuldeiser bij een tekortkoming kan instellen.

Deze cursus is ontwikkeld in juli 2021.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:


 • bent u op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de rechtspraak aangaande de verzuimregeling
 • bent u bekend met de eisen waaraan moet worden voldaan om ontbinding van het contract te realiseren
 • heeft u inzicht in het verschil tussen ontbinding en vernietiging van een contract
 • kunt u uw cliënt succesvol adviseren met betrekking tot de vorderingen die een schuldeiser bij een wanprestatie kan instellen

Auteur

 • mr. dr. Jaap Dammingh

  Jaap Dammingh is hoofddocent Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij is gepromoveerd op een proefschrift over de rechtspositie van de makelaar in onroerende zaken. Hij heeft in de loop der jaren veel artikelen en annotaties geschreven over met name de koop en verkoop van woningen en bedrijfspanden, het huurrecht en het contractenrecht in het algemeen. 

  Aan de universiteit doceert Dammingh contractenrecht, huurrecht en burgerlijk procesrecht. Hij verzorgt zeer geregeld cursussen over de koop van onroerende zaken, huurrecht en contractenrecht voor advocaten en notarissen (ook ‘inhouse’). Tevens treedt hij als docent op voor de Beroepsopleiding Advocatuur.

  Dammingh is in het verleden als advocaat werkzaam geweest (alles bij elkaar omstreeks 6 jaar). Hij is secretaris van de Raad van Beroep van de Vereniging van Registercontrollers (VRC) en lid en secretaris van de Raad van Tucht van het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV). Daarnaast is hij geregeld (als secretaris) betrokken bij arbitrageprocedures via het Nederlands Arbitrage Instituut.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten