Partneralimentatie in de praktijk

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Weet u op welke manier de behoefte aan partneralimentatie exact kan worden vastgesteld? In deze interessante cursus wordt ingegaan op de vraag hoe de behoefte van een onderhoudsgerechtigde moet worden vastgesteld en in hoeverre van een onderhoudsgerechtigde kan worden verwacht dat deze zelf in de kosten van levensonderhoud voorziet. Ook wordt de alimentatieduur besproken. Partneralimentatie kan alleen aan de orde zijn als er sprake is van behoefte van de onderhoudsgerechtigde. Er ontstaan vaak discussies over de door de alimentatiegerechtigde gestelde behoefte. Niet zelden roepen de alimentatieplichtigen dat de door hun ex-partner gestelde behoefte ‘idioot’ is, omdat het gestelde bedrag nog hoger is dan het totale gezinsinkomen. Bovendien is hij/zij ook nog vreemd gegaan. Is dat niet grievend? En dan ook nog twaalf jaar betalen? Inmiddels is deze alimentatieduur beperkt. De ‘Wet herziening partneralimentatie’ is op 1 januari 2020 in werking getreden. In deze praktijkgerichte cursus wordt hier uitgebreid aandacht besteed aan de hiervoor benoemde kwesties.

Deze cursus is geactualiseerd in maart 2023.

De cursus bestaat hoofdzakelijk uit tekst en bevat weinig video's.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • weet u op welke wijzen de behoefte aan partneralimentatie kan worden vastgesteld en welk peilmoment daarvoor geldt
 • weet u wat wordt verstaan onder behoeftigheid en welke omstandigheden relevant zijn bij de bepaling van de behoeftigheid van een onderhoudsgerechtigde
 • bent u op de hoogte van de Wet herziening partneralimentatie
 • kent u de huidige mogelijkheden om te komen tot een beperking van de alimentatieduur
 • kent u de mogelijkheden om tot een afwijzing of matiging te komen in geval van grievend gedrag

Auteur

 • mr. Anouk Wakker

  Anouk Wakker doceert voor verschillende opleidingsinstituten. Zij werkte ruim 10 jaar als familierechtadvocaat en mediator, achtereenvolgens bij Banning en Christoph & Wakker Familierecht. De laatste jaren is zij werkzaam geweest bij de Rechtbank Midden-Nederland als onder meer stafjurist bij de Afdeling Familierecht.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten