Ontwikkelingen koop onroerende zaken 2023: o.a. non-conformiteit

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Tijdens deze cursus wordt u in korte tijd bijgepraat over de ontwikkelingen op het gebied van de koop van onroerende zaken (woningen en bedrijfspanden). De volgende onderwerpen komen daarbij aan de orde: non-conformiteit, de NVM-koopakte, de onbekendheidsclausule en de ouderdomsclausule, de publiekrechtelijke bestemming, de boeteregeling en het financieringsvoorbehoud.

Na het volgen van deze cursus bent u weer goed op de hoogte van de belangrijkste actualiteiten met betrekking tot de koop van onroerende zaken.

Deze cursus is ontwikkeld in januari 2023.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus: • bent u op de hoogte van de ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving met betrekking tot de koop van onroerende zaken
 • kunt u deze inzichten toepassen in uw dagelijkse praktijk

Auteur

 • mr. dr. Jaap Dammingh

  Jaap Dammingh is hoofddocent Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij is gepromoveerd op een proefschrift over de rechtspositie van de makelaar in onroerende zaken. Hij heeft in de loop der jaren veel artikelen en annotaties geschreven over met name de koop en verkoop van woningen en bedrijfspanden, het huurrecht en het contractenrecht in het algemeen. 

  Aan de universiteit doceert Dammingh contractenrecht, huurrecht en burgerlijk procesrecht. Hij verzorgt zeer geregeld cursussen over de koop van onroerende zaken, huurrecht en contractenrecht voor advocaten en notarissen (ook ‘inhouse’). Tevens treedt hij als docent op voor de Beroepsopleiding Advocatuur.

  Dammingh is in het verleden als advocaat werkzaam geweest (alles bij elkaar omstreeks 6 jaar). Hij is secretaris van de Raad van Beroep van de Vereniging van Registercontrollers (VRC) en lid en secretaris van de Raad van Tucht van het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV). Daarnaast is hij geregeld (als secretaris) betrokken bij arbitrageprocedures via het Nederlands Arbitrage Instituut.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten