De beperkte huwelijksgemeenschap

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Met de invoering op 1 januari 2018 van de beperkte gemeenschap van goederen als hoofdstelsel voor diegenen die nadien zijn gehuwd gelden er nieuwe regels. Omdat er op grond van de wettelijke regeling drie vermogens zijn, dient beoordeeld te worden welke goederen en schulden deel uitmaken van de beperkte gemeenschap van goederen en welke niet. Daarbij doen zich complexe vragen voor betreffende zaaksvervanging en vergoedingsrechten.

Tijdens de cursus 'De beperkte huwelijksgemeenschap' illustreert mr. dr. Bart Breederveld aan de hand van herkenbare voorbeelden en concrete berekeningen hoe u tijdens de vermogensrechtelijke afwikkeling kunt beoordelen welke goederen en schulden deel uitmaken van de beperkte gemeenschap van goederen. Na afloop van deze praktijkgerichte cursus kunt u uw cliënten beter adviseren bij vragen over de gevolgen van dit nieuwe stelsel.

Deze cursus is ontwikkeld in februari 2021.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:


 • bent u op de hoogte van de nieuwe regels over goederen en schulden van de beperkte gemeenschap van goederen
 • kunt u uw cliënten adviseren bij complexe vragen over de gevolgen van dit nieuwe stelsel
 • kunt u de regels van de beperkte gemeenschap van goederen toepassen op concrete casuïstiek

Auteur

 • mr. dr. Bart Breederveld

  Mr. dr. B. (Bart) Breederveld is advocaat (gespecialiseerd in het huwelijksvermogens- en erfrecht), universitair docent aan de VU, raadsheer-plaatsvervanger aan het gerechtshof Den Haag en betrokken geweest bij het wetgevingsproces dat geleid heeft tot de invoering van de beperkte gemeenschap. Er verschijnen regelmatig publicaties van zijn hand. In 2008 promoveerde hij op een proefschrift over de huwelijksgemeenschap en de verdeling door de rechter.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten