Procederen in het Huurrecht

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Weet u hoe u effectief kunt procederen in het huurrecht? In deze cursus gaat mr. E.P.W. (Elout) Korevaar uitgebreid in op de theorie en geeft hij u praktische tips met betrekking tot het procederen binnen het huurrecht, ondersteund door relevante jurisprudentie. Na afloop van de cursus bent u weer op de hoogte van de do’s en don’ts bij het procederen in het huurrecht.

Deze cursus is ontwikkeld in april 2023.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • bent u op de hoogte van de belangrijkste aandachtspunten bij het procederen in het huurrecht.
 • kunt u deze inzichten toepassen in uw praktijk.

Auteur

 • mr. Elout Korevaar

  Elout Korevaar (1978) studeerde rechten in Leiden en kwam tijdens zijn studie in aanraking met het huurrecht. Na zijn afstuderen werkte hij als docent en onderzoeker aan de Universiteit Leiden. In 2006 maakte hij de overstap naar de advocatuur waar hij zich verder specialiseerde in het civiele vastgoedrecht. Hij werkte voor diverse gerenommeerde kantoren en adviseerde en procedeerde voor overheden, beleggers, zorginstellingen, verhuurders en winkeliers.

  Elout adviseert over huurrecht, bouwrecht en koop en verkoop van onroerende zaken. Hij heeft zich in het bijzonder gespecialiseerd in grootschalige renovaties van woonwijken en winkelcentra, alsmede in huurprijstoetsing van winkelruimten. Elout verzorgt over deze onderwerpen regelmatig cursussen. Naast advocaat is hij docent huurrecht aan de Universiteit Leiden.

  Elout is lid van de vereniging van huurrechtadvocaten, de juristenvereniging appartementsrecht en de vereniging voor bouwrechtadvocaten.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten