Focus op Deelnemersboete 2023

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Sinds juli 2009 kan naast een boete aan de belastingplichtige ook een boete worden opgelegd aan deelnemers op basis van art. 5:1 Awb: de zogenoemde deelnemersboete of medepleegboete. Per 2014 is daar de mogelijkheid bij gekomen om ook de doen pleger, de uitlokker of de medeplichtige te beboeten via artikel 67o AWR. In deze cursus bespreken mr. G.M. Boezelman en mr. A.J.C. Perdaems welke wettelijke boetegrondslagen er zijn en onder welke omstandigheden die deelnemersboetes kunnen worden opgelegd. Zij gaan onder meer in op de relevante strafrechtelijke leerstukken die op deze deelnemersboetes en het bijbehorende proces van toepassing zijn. Zij bespreken de wettelijke waarborgen waar de Belastingdienst zich aan heeft te houden, de belangrijkste verweren die gevoerd kunnen worden en de belangrijkste jurisprudentie tot nu toe.

Deze cursus is opgenomen in april 2023.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • weet u wat een deelnemers- of medepleegboete is
 • kent u de belangrijkste procedurele waarborgen, waaronder het toestemmingsvereiste
 • weet u welke verweren gevoerd kunnen worden wanneer er een deelnemersboete wordt opgelegd
 • weet u welke bewijsmaatstaf nodig is in het proces
 • kent u de belangrijkste jurisprudentie op het vlak van de deelnemersboete

Auteur

 • mr. Mariëlle Boezelman

  Mariëlle Boezelman is gespecialiseerd advocaat in financiële fraude zaken. Mariëlle heeft veel ervaring in de verdediging van personen en bedrijven die worden verdacht van belastingfraude, witwassen van vermogen, valsheid in geschrifte en corruptie. Dat geldt ook voor de verdediging in (fiscale) boeteprocedures. Veel van die zaken hebben een internationale component, waardoor Mariëlle veel samenwerkt met buitenlandse collega’s en een uitgebreid internationaal netwerk heeft. Het is altijd haar doel om het beste resultaat te bereiken. Dat betekent niet dat een procedure altijd de beste of enige oplossing is voor het belang van de cliënt. Soms verdient een andere route of oplossing buiten de rechtszaal de voorkeur. Mariëlle kan in dat speelveld goed manoeuvreren.

  Al tijdens haar studie strafrecht en internationaal recht proefde Mariëlle van verschillende praktijkkeukens bij grote advocatenkantoren en de gespecialiseerde boutique firms. Na haar afstuderen stond zij terdoodveroordeelden bij in Texas (VS). Een indrukwekkende ervaring, waar het belang van het persoonlijke leven en het waarborgen van fundamentele rechten sterk de boventoon voeren. In Nederland smaakte vooral het financiële recht naar meer. Dat leidde tot een vervolgstudie fiscaal recht, om alle terreinen te kunnen combineren in de praktijk.

  Mariëlle treedt regelmatig op als spreker op het terrein van financiële en fiscale fraude en is auteur voor verschillende vakbladen en blogs, zoals vaklunch.nl.

 • mr. Angelique Perdaems

  Angelique Perdaems is sinds 2012 fiscaal advocaat bij Hertoghs Advocaten. Daarvoor werkte zij bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad. Angelique heeft zich gespecialiseerd in het voeren van fiscale cassatieprocedures bij de Belastingkamer van de Hoge Raad. Daarnaast houdt zij zich bezig met fiscale procedures op onder andere het gebied van boetes, informatiebeschikkingen en buitenlands vermogen zoals woonplaats- en vestigingsplaatsonderzoeken. Angelique begeleidt cliënten bij vastlopende belastingcontroles. Daarbij focust ze zich op informatieverplichtingen, bewijslastverdeling, navorderingsvereisten en beboeting. Samen met de cliënt wordt getracht een oplossing te bereiken. Als dat niet lukt wordt geprocedeerd bij de rechter. Desnoods tot aan de Hoge Raad. Ook geeft Angelique regelmatig cursussen of webinars over belastingcontroles en bijbehorende onderwerpen aan adviseurs en accountants. Zij heeft ook colleges formeel belastingrecht verzorgd aan Tilburg University.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten