Wettelijke rente, buitengerechtelijke kosten en proceskosten

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Voor en tijdens de procedure staat het inhoudelijke geschil centraal. Het is daarnaast belangrijk, maar in de praktijk niet altijd eenvoudig, kosten en wettelijke rente scherp in het oog te houden. Voor de kosten geldt dat partijen deze zoveel mogelijk vergoed willen krijgen, wanneer zij in het gelijk worden gesteld. Andersom lopen zij het risico in de proceskosten van de wederpartij te worden veroordeeld en daarnaast buitengerechtelijke kosten te moeten voldoen.

Voor de wettelijke rente speelt een rol dat hier mogelijk al (ver) voor de procedure aanspraak op kan worden gemaakt en dat deze rente tijdens en na de procedure verder kan oplopen. Complicerende factor is dat kennisname van het procesrecht niet volstaat voor een goede en vooral ook tijdige analyse van de posities. het vermogensrecht en hetgeen partijen contractueel zijn overeengekomen zijn in belangrijke mate bepalend voor de volledigheid van de beoordeling van deze posities.

Na het volgen van deze cursus heeft u weer voldoende handvatten om effectief (pre)processueel te acteren om rente en kosten zoveel mogelijk toe- dan wel juist afgewezen te krijgen.

Deze cursus is ontwikkeld in april 2022.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus: • heeft u bij het opstellen en beoordelen van contracten inzicht in de (on)mogelijkheden om af te wijken van bepalingen in Rv
 • bent u op de hoogte van (ontwikkelingen van) het beoordelingskader voor misbruik van procesrecht, onrechtmatig procederen en (sancties verbonden aan) schending van art. 21 Rv (risico op ‘volledige’ proceskostenveroordeling)
 • kunt u de doorwerking van de buitengerechtelijke kosten in de procedure doorgronden, inclusief het ‘van kleur verschieten’ van deze kosten
 • kunt u processuele valkuilen beter vermijden
 • bent u vertrouwd met uitzonderingen op de algemene uitgangspunten op de proceskostenveroordeling (zoals bij het deelgeschil)

Auteur

 • mr. dr. Gijs Molkenboer

  Gijs Molkenboer studeerde Nederlands recht aan de universiteit Utrecht en is advocaat  bij Lauxtermann Advocaten in Amsterdam. Gijs is daarnaast docent Privaatrecht aan de UVA en als docent verbonden aan de Beroepsopleiding Advocatuur. Hij maakt deel uit van de redacties van het Tijdschrift voor Civiele rechtspleging en de Financieel Juridische Reeks. In 2020 is Gijs gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op het onderwerp 'Aansprakelijkheid na ten onrechte gelegd conservatoir beslag'.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten