ESG-verantwoordelijkheid van ondernemingen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In de cursus ESG-verantwoordelijkheid van ondernemingen behandelt prof. mr. dr. T.E. (Tineke) Lambooy uw rol als adviseur van een onderneming die vragen heeft over zijn impact op milieu en samenleving (ESG). In de transitie naar een circulaire en rechtvaardige economie hebben ondernemingen een belangrijke rol te spelen. Als advocaat kunt u hen daarbij ondersteunen door de juridische en semi-juridische kaders te schetsen alsook best practice-voorbeelden paraat te hebben. Daarvoor heeft u inzicht nodig in wat circulariteit en rechtvaardigheid inhoudt. In deze cursus worden daarvoor handvatten geboden. Uitgaande van de ‘Planetary Boundaries’ en de ‘Social Foundation’ wordt onderzocht hoe ondernemingen hun business model circulair en rechtvaardig kunnen maken en hun verantwoordelijkheid kunnen invullen op het gebied van klimaat, biodiversiteit, mensenrechten, arbeidsnormen en corruptie. Tineke Lambooy schetst de achtergrond van ESG, ze behandelt de huidige en toekomstige verplichtingen op dit terrein, en zij geeft inspirerende best-practice-voorbeelden. 

Let op! Deze cursus bevat veel achtergrond. Het is belangrijk om de context van ESG en uw eigen kijk hierop onder de loep te nemen.

Deze cursus is ontwikkeld in juni 2023.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kent u het normenkader en de relevante wet- en regelgeving op het gebied van ESG (Environmental, Social, Governance)
 • hebt u inzicht in hoe een onderneming verantwoordelijkheid kan nemen op het gebied van ESG
 • kent u best-practice-voorbeelden van ESG-beleid
 • kunt u uw adviesrol op het gebied van ESG beter en met nieuwe inspiratie invullen
 • kunt u een positieve bijdrage leveren aan het ESG-beleid van ondernemingen

Auteur

 • prof. mr. dr. Tineke Lambooy

  Prof. mr. dr. T.E. (Tineke) Lambooy is sinds 2015 hoogleraar Ondernemingsrecht aan Nyenrode Business Universiteit en daarvoor sinds 2007 onderzoeker en universitair docent bij Nyenrode. Tineke geeft aan Nyenrode leiding aan het civiel-juridisch onderwijs en ze voert (multidisciplinaire) onderzoeksprojecten uit op het gebied van ondernemingsrecht, corporate governance en (internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen ((I)MVO). Hierbij richt ze zich met name op de vraag hoe het (ondernemings)recht kan helpen bij het creëren van systeemverandering gericht op implementatie van maatschappelijke duurzaamheidsdoelstellingen door bedrijven.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten