Gesloten jeugdzorg en het tuchtrecht

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

De gesloten jeugdhulp staat ernstig onder druk, er wordt gesproken over afschaffing hiervan, maar zijn er adequate alternatieven als een verzoek tot gesloten plaatsing ter zitting voorligt aan de kinderrechter? Wat is de rol van de minderjarige en hoe kunt u als advocaat zo goed als mogelijk aansluiten bij de belangen van uw minderjarige cliënt? Daarnaast zijn er de afgelopen jaren allerlei mogelijkheden gekomen om klachten op een adequate wijze te agenderen binnen de jeugdzorg. Ook bestaat sinds 2015 de mogelijkheid om zaken voor te leggen aan een tuchtcollege die maatregelen kan opleggen aan medewerkers die werkzaam zijn binnen de jeugdzorg. Na het volgen van deze cursus bent u volledig geïnformeerd vanuit zowel juridisch als orthopedagogisch perspectief over de gesloten jeugdzorg en de klacht- en tuchtprocedures die er zijn binnen de jeugdzorg.  

Deze cursus is ontwikkeld in juli 2023.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus bent u:


 • volledig geïnformeerd vanuit zowel juridisch en orthopedagogisch perspectief over de gesloten jeugdzorg
 • op de hoogte over de inhoud en de mogelijkheden van de beroepscode en het klacht- en tuchtrecht
 • zich bewust van de voortvloeiende gevolgen voor minderjarige van de beroepscode en het klacht- en tuchtrecht

Auteur

 • mr. Leo Hendriks

  Leo Hendriks is van 2011 tot 2022 lid van de Raad van Toezicht / Raad van de Orde Maastricht / Limburg en wel als portefeuillehouder familierecht en binnen deze periode ook nog als portefeuillehouder strafrecht. Ook is Leo bestuurslid van de VNJA (Vereniging van JeugdrechtAdvocaten). Doceren / het verzorgen van (jeugdrecht)cursussen bij diverse onderwijsinstellingen is ook een van zijn activiteiten. Bovendien wordt Leo met enige regelmaat door de rechtbank benoemd als bijzondere curator; Leo maakt ook deel uit van de adviesgroep Bijzondere Curator Nederland (BCN).

 • Thomas Frohn

  Thomas Frohn (Master of Education) is orthopedagoog en werkt als manager Zorg en Welzijn bij Gilde Opleidingen en daarvoor binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Naast zijn werk binnen het onderwijs en de Geestelijke Gezondheidszorg heeft hij jarenlang gewerkt voor de Raad voor de Kinderbescherming en doceert hij sinds enkele jaren familie- en jeugdrecht voor diverse opleidingsinstituten binnen de advocatuur. Naast manager en docent familie- en jeugdrecht is Thomas lid van de klachtencommissie van woningcorporatie Wonen Zuid. Hij is specialist binnen het rechtsgebied personen- en familierecht vanuit orthopedagogisch perspectief en deelt graag zijn kennis met je  en relateert deze kennis vooral aan de actualiteit en de daaruit voortvloeiende ontwikkelingen. 

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten