Ontwikkelingen Arbeidsrecht 2023-I

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In de cursus Ontwikkelingen Arbeidsrecht 2023-I bespreken prof. dr. A.R. (Ruben) Houweling en mr. dr. P. (Pascal) Kruit de belangrijkste jurisprudentie en wet- en regelgeving in het arbeidsrecht uit de eerste helft van 2023.

Zij duiken eerst de wetsontwikkeling in met de bespreking van:

 • Nieuwe wetgeving over gelijke lonen voor mannen en vrouwen en gelijke kansen bij werving en selectie.
 • Aanstaande wetgeving over de inperking van flexcontracten en de hervorming van het concurrentiebeding. 

Vervolgens komt de rechtspraak aan bod met interessante Hoge Raad-uitspraken over de volgende onderwerpen:

 • Vakantieverlof
 • Wijziging van arbeidsvoorwaarden
 • Overgang van onderneming
 • Ontslagrecht

Deze cursus is ontwikkeld in juni 2023.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kent u de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsrecht in de eerste helft van 2023
 • bent u in staat zich over deze ontwikkelingen een gefundeerde mening te vormen
 • kunt u deze ontwikkelingen toepassen in uw eigen praktijk

Auteur

 • mr. dr. Pascal Kruit

  Mr. dr. Pascal Kruit is arbeidsrechtadvocaat bij zijn eigen kantoor Kruit Arbeidsrecht en tevens raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Daarnaast is Pascal redacteur van het toonaangevende jurisprudentieblad JAR en schrijft hij regelmatig wetenschappelijke artikelen voor diverse tijdschriften. Pascal is ook bestuurslid van de Vereniging voor Arbeidsrecht en van Labour Law United.

 • prof. mr. dr. Ruben Houweling

  Prof.mr.dr. Ruben Houweling is hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ruben is redactielid van het tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties (ArA) en (hoofd)redacteur van het jurisprudentieblad Jurisprudentie in Nederland. (JIN) Hij is mede-oprichter van het Tijdschrift voor de Arbeidsrechtpraktijk en hij ontwikkelde de kennisbank AR Updates.nl. Daarnaast is hij lid van de Commissie Cassatie in het belang van het Arbeidsrecht (CCA) en verzorgt hij regelmatig lezingen en seminars voor opleidingsinstituten als CPO, OSR en PALA. 

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten