De Jeugdwet: vanuit juridisch en orthopedagogisch perspectief

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

De dynamiek binnen de Jeugdwet is de laatste jaren enorm gegroeid. Er is sprake van wijzigingen in de Jeugdwet, decentralisatie van de jeugdzorg en de synergie tussen het jeugdstrafrecht en het civiele jeugdrecht neemt toe. Tijdens deze inleidende cursus komen de verschillende aspecten van de Jeugdwet aan bod. En worden er met name de verbanden gelegd hoe de verschillende aspecten in relatie tot elkaar staan vanuit zowel juridisch als orthopedagogisch aspect, welke argumenten ter zitting hout snijden en welke niet. Hierbij wordt een praktische insteek gegeven, hoe jeugdzaken benaderd kunnen worden ter zitting en binnen de advocatenpraktijk vanuit de belangen van minderjarigen én wordt er uitgebreid aandacht besteed aan thema's die zowel vanuit juridisch perspectief complementair zijn aan het orthopedagogisch perspectief waarmee argumentatie ter zitting sterker wordt.

Deze cursus is ontwikkeld in juli 2023.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus: • is uw kennis van het juridisch en orthopedagogisch perspectief van de Jeugdwet opgefrist
 • bent u op de hoogte van de inhoud en daaruit voortvloeiende gevolgen voor minderjarigen en hun ouders

Auteur

 • mr. Leo Hendriks

  Leo Hendriks is van 2011 tot 2022 lid van de Raad van Toezicht / Raad van de Orde Maastricht / Limburg en wel als portefeuillehouder familierecht en binnen deze periode ook nog als portefeuillehouder strafrecht. Ook is Leo bestuurslid van de VNJA (Vereniging van JeugdrechtAdvocaten). Doceren / het verzorgen van (jeugdrecht)cursussen bij diverse onderwijsinstellingen is ook een van zijn activiteiten. Bovendien wordt Leo met enige regelmaat door de rechtbank benoemd als bijzondere curator; Leo maakt ook deel uit van de adviesgroep Bijzondere Curator Nederland (BCN).

 • Thomas Frohn

  Thomas Frohn (Master of Education) is orthopedagoog en werkt als manager Zorg en Welzijn bij Gilde Opleidingen en daarvoor binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Naast zijn werk binnen het onderwijs en de Geestelijke Gezondheidszorg heeft hij jarenlang gewerkt voor de Raad voor de Kinderbescherming en doceert hij sinds enkele jaren familie- en jeugdrecht voor diverse opleidingsinstituten binnen de advocatuur. Naast manager en docent familie- en jeugdrecht is Thomas lid van de klachtencommissie van woningcorporatie Wonen Zuid. Hij is specialist binnen het rechtsgebied personen- en familierecht vanuit orthopedagogisch perspectief en deelt graag zijn kennis met je  en relateert deze kennis vooral aan de actualiteit en de daaruit voortvloeiende ontwikkelingen. 

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten