Hoe werkt de WHOA?

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Sinds 2021 kent Nederland de mogelijkheid van de WHOA, opgenomen in de Faillissementswet. De procedure is echter bedoeld om juist een faillissement te voorkomen, als de onderneming in kwestie weliswaar financiƫle problemen heeft maar na sanering of herschikking van de schulden kan overleven (een reorganisatieakkoord), dan wel te komen tot een begeleide vereffening van de onderneming op zodanige manier dat de crediteuren beter af zijn dan bij een faillissement (een liquidatieakkoord). Inmiddels zijn de eerste ervaringen met de WHOA opgedaan en wordt langzaam maar zeker duidelijk wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn bij het toepassen van deze regeling. In de cursus wordt een overzicht gegeven van de WHOA, mede aan de hand van de toepassing ervan in de reorganisatiepraktijk, die zich mede kenmerkt doordat een substantiƫle groep ondernemingen door de corona- en energiecrisis in de problemen is gekomen en er van die zijde serieuze belangstelling bestaat om te weten of en wanneer een WHOA tot de mogelijkheden behoort.

Deze cursus is ontwikkeld in juli 2023.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kunt u:

 • goed inschatten wat het instrument van de WHOA inhoudt en hoe het kan worden toegepast
 • een goede afweging maken van de kans van slagen van een WHOA en welke factoren hierbij een rol spelen
 • goed onderkennen welke partijen/actoren een rol spelen bij een WHOA-traject, vanuit welke positie zij handelen en hoe daarmee kan worden omgegaan

Auteur

 • mr. dr. Ton Tekstra

  Ton Tekstra studeerde Nederlands en fiscaal recht in Leiden. Hij werd in 1988 advocaat en werkte achtereenvolgens bij het kantoor van de Landsadvocaat te Den Haag en bij het huidige Pot Jonker te Haarlem. Sinds 1997 is hij verbonden aan Blauw Tekstra Uding Advocaten. Tekstra houdt zich in zijn praktijk bezig met ondernemingsrecht en insolventierecht in brede zin en daarnaast met de fiscale aspecten daarvan.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten