Recente rechtspraak Relatievermogensrecht 2023-I

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Welkom bij de cursus Recente rechtspraak Relatievermogensrecht 2023-I. In deze cursus bespreekt mr. dr. Bart Breederveld recente jurisprudentie en de belangrijkste ontwikkelingen in het relatievermogensrecht. Aan de orde komen onder andere de huwelijksvoorwaarden, verdeling door de rechter en het periodiek en finaal verrekenbeding.

Deze cursus is ontwikkeld in juli 2023.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie omtrent het relatievermogensrecht
 • kunt u deze ontwikkelingen toepassen in uw dagelijkse praktijk

Auteur

 • mr. dr. Bart Breederveld

  Mr. dr. B. (Bart) Breederveld is advocaat (gespecialiseerd in het huwelijksvermogens- en erfrecht), universitair docent aan de VU, raadsheer-plaatsvervanger aan het gerechtshof Den Haag en betrokken geweest bij het wetgevingsproces dat geleid heeft tot de invoering van de beperkte gemeenschap. Er verschijnen regelmatig publicaties van zijn hand. In 2008 promoveerde hij op een proefschrift over de huwelijksgemeenschap en de verdeling door de rechter.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten