Effectief pleiten

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In deze cursus krijgt u handreikingen om als advocaat uw bestaande pleidooi nog pakkender te maken. Er is aandacht voor de vorm en stijl van het pleidooi, er wordt geleerd hoe de advocaat het de rechter zo makkelijk mogelijk kan maken om het pleidooi te volgen en te begrijpen. Tevens komt aan bod wanneer een retorische techniek wel en wanneer niet gepast is. De principes en de logica die achter de retorische inzichten verborgen zitten, worden inzichtelijk gemaakt en diverse bekende pleidooien worden besproken en geanalyseerd. Leg uw eigen pleidooi naast de voorbeelden voor een dubbel leereffect.

Deze cursus is geactualiseerd in juni 2021.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u uw bestaande pleidooi verbeteren en stroomlijnen
 • kunt u de behandelde technieken toepassen om met uw pleidooi meer effect te sorteren
 • kunt u analyseren hoe u de opening en het slot van uw pleidooi kunt verbeteren
 • kunt u lange zinnen omvormen met passende stijlmiddelen
 • begrijpt u wat het effect is van een bepaalde woordkeus
 • kunt u makkelijker de rode draad van uw betoog vasthouden

Auteur

 • mr. Arthur Noordhuis

  Arthur Noordhuis is verbonden aan het Nederlands Debat Instituut te Hilversum en geeft sinds 2002 trainingen in overtuigingskracht. Al meer dan twintig jaar leert hij advocaten, wetgevingsjuristen, officieren van justitie en fiscalisten overtuigend te presenteren. Naast trainingen voor de Nederlandse Orde van Advocaten verzorgt Arthur Noordhuis cursussen voor de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), de Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) en, in het kader van de Nationale Requireerwedstrijd, aan het Openbaar Ministerie.

  Arthur Noordhuis studeerde civiel recht aan de Universiteit Leiden en specialiseerde zich in debat- en pleitvaardigheden.  

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten