Ontwikkelingen Insolventierecht 2023-II

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In de cursus Ontwikkelingen Insolventierecht 2023-II bespreekt mr. K.A. (Kaj) Messelink de ontwikkelingen van het insolventierecht in het tweede en derde kwartaal van 2023. De focus ligt ditmaal volledig op de rechtspraak, want er zijn de afgelopen paar maanden diverse uitspraken gedaan die aandacht verdienen van beoefenaren van het insolventierecht. Aan de hand van deze uitspraken komen in deze cursus diverse mooie, klassieke insolventierechtonderwerpen aan de orde:

 • Verrekening in het zicht van faillissement (Hoge Raad 25 augustus 2023 en Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 5 september 2023).
 • Uitsluiting van subrogatie bij concernfinancieringen (Hoge Raad 29 september 2023).
 • Interpretatie van de richtlijn inzake overgang onderneming (het tweede arrest van de Hoge Raad over de doorstart van Heiploeg op 6 oktober 2023).
 • Het ontstaansmoment van vorderingen (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 2 mei 2023)
 • Bestuurdersaansprakelijkheid wegens selectieve betalingen kort vóór faillissement (Rechtbank Gelderland 15 maart 2023).

Deze cursus is ontwikkeld in oktober 2023.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kent u de nieuwste jurisprudentie over verrekening in het zicht van faillissement, en begrijpt u de context en praktische relevantie van deze jurisprudentie.
 • kent u het (voorlopige?) einde van de ‘Heiploeg-saga’
 • bent u ook op de hoogte van de overige belangrijke rechtspraak op het gebied van het insolventierecht in het tweede en derde kwartaal van 2023
 • bent u in staat zich over deze rechtspraak een gefundeerde mening te vormen

Auteur

 • mr. Kaj Messelink

  Kaj Messelink is als juridisch en strategisch adviseur verbonden aan ING Bank. In die rol ondersteunt hij senior kredietafwikkelaars en restructuringspecialisten bij het beheer van kredietdossiers – herstructurering en afwikkeling van probleemfinancieringen – en vertegenwoordigt hij ING Bank in civiele procedures. Ook doceert hij geregeld over insolventierecht met een nadruk op financiering & zekerheden.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten