Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In deze cursus staat ontslag om bedrijfseconomische redenen centraal. U leert welke situaties voldoen aan de voorwaarden voor bedrijfseconomisch ontslag, voor welke werknemers bedrijfseconomisch ontslag kan of moet worden aangevraagd en welke vereisten en termijnen daarbij gelden. Hierbij is aandacht voor bijzondere groepen werknemers, medezeggenschap en de rekenmethoden voor de ontslagvolgorde en de plaatsing van werknemers op andere of nieuwe functies. Verder passeren deeltijdontslag en vergoedingen de revue. De procedurele aspecten die gelden bij het UWV en bij de rechter worden niet vergeten. Deze cursus geeft u een zeer compleet beeld van de do's en dont's bij ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Deze cursus is ontwikkeld in mei 2021

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u de verschillende bedrijfseconomische redenen voor ontslag toepassen op casuïstiek
 • kunt u de redelijke grond voor ontslagen herkennen en uitleggen (met inachtneming van de uitzonderingen)
 • kunt u de rechtsgang naar de juiste instanties inhoudelijk doorlopen
 • kunt u de juiste wet- en regelgeving en (bindende) beleidsvoering benoemen, wanneer toepasselijk
 • kunt u het bedrijfseconomisch ontslag op collectief en individueel niveau uitleggen
 • kunt u het afspiegelingsbeginsel en de ontslagvolgorde toepassen op casuïstiek (met inachtneming van de uitzonderingen)

Auteur

 • mr. Rachel Rietveld

  Rachel Rietveld is gespecialiseerd in het arbeidsrecht in brede zin en heeft diepgaande kennis van de ontslaggronden. Zij is mede-directeur van ArbeidsmarktResearch UvA B.V. waar zij zich dagelijks bezighoudt met de ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht voor diverse onderzoeken en het maken van expertsystemen die een inschatting geven van de rechtspositie bij ontslag.

  Daarnaast is zij docent aan de UvA en HvA en geeft zij geregeld postacademische cursussen over het arbeidsrecht en Legal Tech. Haar promotieonderzoek aan de UvA en TU Delft gaat over de systematisering van open normen en hoe artificiële intelligentie een rol kan spelen bij beslissingen van de rechter.

  Naast haar dagelijkse werkzaamheden is Rachel lid van de kernredactie van Sdu Opmaat Arbeidsrecht+ en zit zij in de redactie van Jurisprudentie Arbeidsrecht en het Tijdschrift voor Ontslagrecht.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten