De Richtlijn oneerlijke bedingen in het huurrecht

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

De jurist die in zijn praktijk overeenkomsten tussen zakelijke partijen en consumenten behandelt, moet in toenemende mate omgaan met Europees recht. Een belangrijke pijler is Richtlijn 93/13 (Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten). Deze richtlijn is de aanjager van het fenomeen ambtshalve toetsing, waarbij de rechter contractsbepalingen toetst ook zonder dat de consument verweer voert. Als de rechter tot het oordeel komt dat het beding onredelijk bezwarend (oneerlijk) is, vernietigt hij het beding, in beginsel zonder mogelijkheid van conversie. In deze cursus biedt mr. drs. J.H.M. Spanjaard u eerst een inleiding in de Richtlijn Oneerlijke bedingen, waarna hij de Europese en Nederlandse rechtspraak over ambtshalve toetsing bespreekt en dit ook specifiek in de sleutel van het huurrecht plaatst. 

Deze cursus is ontwikkeld in juli 2023. Voor een nadere uiteenzetting over de indexering van de ROZ-modellen en verdere recente ontwikkelingen binnen het huurrecht, verwijzen wij u graag door naar de cursus Ontwikkelingen Huurrecht 2023.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus: 

 • bent u in staat uw weg te vinden binnen de leerstukken over de omgang met algemene voorwaarden jegens consumenten
 • bent u bekend met de relevante Europese en Nederlandse rechtspraak rondom ambtshalve toetsing 
 • weet u hoe u het leerstuk van ambtshalve toetsing van consumentenvoorwaarden kunt toepassen in uw eigen praktijk 

Auteur

 • mr. drs. Jan Spanjaard

  Jan Spanjaard is sinds 2004 als advocaat werkzaam, aanvankelijk bij La Gro Advocaten (nu: La Gro Geelkerken Advocaten) en sinds 2019 in zijn eigen kantoor fL advocaten. Daarnaast is Jan sinds 2015 honorair universitair docent aan het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht. In zijn praktijk en in zijn werk als docent is Jan uitsluitend bezig met het commerciële contractenrecht, waaronder met name algemene voorwaarden. Daarbij geniet het consumentenrecht veel aandacht. 
   

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten