Fiscale bestuurlijke boete

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

De boete in het belastingrecht is niet meer weg te denken. Niet alleen de belastingplichtige, maar ook zijn adviseur kan hiermee te maken krijgen. De fiscale bestuurlijke boete is vastgelegd in hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk VIIIA van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen. Daarnaast is beleid ontwikkeld dat is vastgelegd in het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst.

In deze inleidende cursus lichten mr. M.H.W.N. (Marloes) Lammers en mr. V.S. (Vanessa) Huygen van Dyck-Jagersma aan de hand van de wet- en regelgeving en de relevante jurisprudentie de fiscale bestuurlijke boete en andere centrale begrippen toe en werken deze nader uit. Welke verzuimboeten zijn er en wat zijn de verweren? Wat zijn de omstandigheden waarin een vergrijpboete wordt opgelegd en welke rol speelt een adviseur daarbij? De docenten behandelen verder de procedurele aspecten van een inspecteur voor het opleggen van een boete en nuanceren welke rechtsmiddelen kunnen worden aangewend tegen een opgelegde boete.

Deze cursus is geactualiseerd in augustus 2023. Hij is initieel ontwikkeld voor fiscalisten. Wij stellen deze cursus echter ook voor advocaten beschikbaar, omdat de besproken materie ook voor u als advocaat interessant kan zijn. 

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • heeft u een overzicht met welke jurisprudentie, wet- en regelgeving van belang is bij fiscale bestuurlijke boetes
 • kent u de verschillende boetecategorieën
 • weet u wat de processen zijn rondom het bekendmaken van een boete
 • heeft u een beeld van welke bewijsregels gelden bij het opleggen van een boete
 • weet u wanneer het nemo tenetur-beginsel en het zwijgrecht van belang zijn
 • weet u wat u naar voren kan brengen om op te komen tegen een boete
 • kent u de verschillende deelnemingsvormen
 • heeft u een beeld van welke afschaffingen er zijn geweest rondom de inkeerregeling
 • kent u het ne bis in idem en una via-beginsel

Auteur

 • mr. Marloes Lammers

  Mr. M.H.W.N. (Marloes) Lammers (1979) studeerde fiscale economie en daarna fiscaal recht. Na haar afstuderen aan de Universiteit van Tilburg was zij werkzaam bij de belastingkamer van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch en het team belastingrecht van de rechtbank Breda. Sinds 2006 heeft zij binnen de niche van de fiscale advocatuur haar naam gevestigd. Als gerenommeerd advocaat-belastingkundige publiceert zij regelmatig in vooraanstaande vaktijdschriften, veelal over het formeel belastingrecht. 

 • mr. Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma

  Mr. V.S. (Vanessa) Huygen van Dyck-Jagersma (1980) studeerde fiscaal recht en strafrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds haar beëdiging als advocaat-belastingkundige in 2005 heeft zij binnen het vakgebied een gedegen reputatie opgebouwd. Vanessa kent het fiscale recht grondig, maakt altijd een goed onderbouwde inschatting van kansen en risico’s en staat bekend als hard maar fair. Haar goede naam vertaalt zich mede in bestuurs- en commissielidmaatschappen binnen de brancheorganisaties van het vakgebied.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten