Getuigen in het strafproces

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Deze cursus behandelt de meeste aspecten van het verzoeken om getuigen te mogen horen in het strafproces. Er wordt stilgestaan bij de wettelijke regelingen om in de verschillende stadia van het strafproces om getuigen te verzoeken en die te doen oproepen, bijvoorbeeld ter zitting of in het kabinet van de rechter-commissaris. Het is nodig het moment waarop de diverse regelingen gelden, scherp te kunnen onderscheiden en die mogelijkheden juist in te zetten. Bovendien wordt een getuigenverzoek niet zomaar gehonoreerd: er gelden wettelijke criteria die ook gekoppeld zijn aan het moment waarop het verzoek wordt gedaan, maar daarnaast gelden in de praktijk ook het vereiste van het goed motiveren van het verzoek en een goede onderbouwing en invulling daarvan. In zijn aard is de getuigenverklaring een lastig bewijsmiddel en daarom gelden afhankelijk van de soort getuige uiteenlopende regels voor het gebruik daarvan. Aan de hand van rechtspraak van de Hoge Raad en van het EHRM worden casus (meervoud) geschetst waarin problemen met betrekking tot het getuigenbewijs speelden, welke zaken ook nu van waarde zijn voor de stafrechtspraktijk en de gereedschapskist van de strafrechtadvocaat.

Deze cursus is ontwikkeld in juli 2021 en gecontroleerd op actualiteit in januari 2023.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:


 • kunt u onderscheiden welke mogelijkheden er zijn om getuigen te verzoeken in de verschillende procesfasen
 • weet u welke vereisten worden gesteld aan het motiveren van verzoeken om getuigen te mogen horen
 • kunt u uitleggen wat de bewijswaarde is van een getuigenverklaring
 • weet u wat in het licht van het EVRM als vereisten hebben te gelden aan het effectieve ondervragingsrecht

Auteur

 • mr. dr. Patrick van der Meij

  Patrick van der Meij is sinds 1 augustus 2010 werkzaam als strafrechtadvocaat bij Cleerdin en Hamer Advocaten te Amsterdam. Voordat hij tot Cleerdin en Hamer toetrad, werkte Patrick van der Meij als universitair docent en onderzoeker aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden en als rechter in de rechtbank Noord-Holland. In 2010 promoveerde hij op een onderzoek naar de verhouding tussen de procesdeelnemers in het strafrechtelijk vooronderzoek en de plaats die de advocaat met zijn cliƫnt inneemt in die procesfase. Patrick van der Meij heeft veel uiteenlopende publicaties op zijn naam staan in juridische tijdschriften en boeken. Hij geeft vaak cursussen en lezingen over strafrechtelijke onderwerpen bij diverse universiteiten en onderwijsinstellingen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten