Capita Samenloop

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Wanneer op één feitencomplex twee of meer rechtsregels van toepassing (lijken te) zijn, spreekt men ook wel van ‘samenloop’. Samenloop kan zich op meerdere wijzen voordoen. Niet alleen kunnen twee of meer wettelijke regels samenlopen, ook andere vormen van samenloop doen zich geregeld voor. Wellicht de meest bekende vorm van samenloop is die tussen wanprestatie (art. 6:74 BW) en onrechtmatige daad (art. 6:162 BW). In deze cursus wordt op hoofdlijnen helder uiteengezet wat samenloop is, wanneer het zich in het vermogensrecht voordoet en hoe de rechter en procespartijen met samenloop kunnen omgaan.

Deze cursus is ontwikkeld in juni 2021.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kent u de ontwikkeling en stand van zaken in jurisprudentie en doctrine met betrekking tot het fenomeen samenloop 
 • kunt u (het belang van) samenloop voor de praktijk beter doorgronden
 • kunt u in uw dagelijkse advies- of procespraktijk beter onderbouwde beslissingen nemen in juridische kwesties die te maken hebben met samenloop

Auteur

 • prof. mr. Sjoerd Bakker

  Prof. mr. P.S. (Sjoerd) Bakker is raadsheer bij het hof Arnhem-Leeuwarden, bijzonder hoogleraar Rechtspraak bij de Radboud Universiteit Nijmegen en tevens verbonden aan de VU Amsterdam. Ook behandelt hij regelmatig arbitragegeschillen. Sjoerd is gepromoveerd op het gebied van redelijkheid en billijkheid in het contractenrecht en doceert en publiceert regelmatig op vermogensrechtelijk terrein. Sjoerd is onder meer verbonden aan de Groene Serie Verbintenissenrecht en aan het SDU Commentaar Vermogensrecht. In 2021 verscheen bij Ars Aequi Libri zijn cahier over contractsuitleg.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten