Verjaring in het Verbintenissenrecht

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Verjaringsregels zijn op bijna alle rechtsvorderingen van toepassing. Verjaring is prettig als je er een beroep op kunt doen, maar vervelend als het terecht tegengeworpen wordt. De wet kent verschillende verjaringstermijnen. Wat zijn de hoofdregels en wat zijn de uitzonderingen? Een lopende verjaring kan gestuit worden, maar daarvoor gelden wel specifieke regels. In de cursus Verjaring in het Verbintenissenrecht neemt mr. F.M. (Frank) van Cassel-van Zeeland u mee in dit boeiende leerstuk.

Deze cursus is ontwikkeld in december 2023.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:


 • heeft u begrip van het verschil tussen verkrijgende en bevrijdende verjaring
 • kunt u lopende verjaringstermijnen beter onderscheiden
 • beseft u de samenloop van de diverse verjaringstermijnen
 • heeft u kennis van stuiten van de verjaring en de gevolgen van het stuiten
 • bent u op de hoogte van diverse standaardarresten
 • ziet u de mogelijkheid en onmogelijkheid van het verlengen en verkorten van verjaringstermijnen

Auteur

 • mr. ir. Frank van Cassel-van Zeeland

  Frank van Cassel-van Zeeland (1971) is ongeveer 25 jaar jurist en heeft circa 22 jaar ervaring in het civiele bouwrecht. Frank heeft de studies Rechtsgeleerdheid (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Technische Natuurkunde (TU Delft) tegelijk afgerond. Frank was eerder (vanaf 1999) docent privaatrecht aan de Katholieke Universiteit Brabant (Tilburg University). In 2002 werd Frank secretaris bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Als advocaat is Frank eerder werkzaam geweest op de Zuid-as (Simmons & Simmons), maar tegenwoordig voert hij zelfstandig kantoor. Zijn specialisme is civiel bouwrecht, een functioneel rechtsgebied binnen het privaatrecht. Privaatrechtelijk bouwrecht wordt onder andere gekenmerkt door verjarings- en vervaltermijnen. Frank geeft inmiddels meerdere jaren cursus op dit gebied. Hij schrijft voorts voor Wolters Kluwer in de Groene Serie Vermogensrecht (art. 3:33-3:37 BW) en Verbintenissenrecht (art. 6:88-6:90 BW). Frank publiceert regelmatig in vaktijdschriften. Daarnaast geeft hij diverse cursussen, onder andere bij de SSR, het opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten