Servicekosten Woonruimte

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Servicekosten vormen voor huurders vaak een significant deel van de woonlasten. Maar wat mag in rekening worden gebracht en wat niet? Vaak zijn er geschillen tussen de huurders en verhuurders over het voorschot, de kwaliteit van de leveringen en diensten en over de afrekening.

In deze praktijkgerichte cursus bespreekt de heer Korevaar alle belangrijke aspecten op het gebied van servicekosten bij de huur van woonruimte. Hij gaat daarbij nader in op de vraag wat servicekosten exact zijn, wanneer moet worden afgerekend, hoe moet worden afgerekend, de diverse posten en enkele juridische geschillen die zijn ontstaan. Hij eindigt met een praktische checklist met betrekking tot de servicekosten van woonruimte die u direct kunt toepassen in uw eigen praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in oktober 2021.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:


 • bent u op de hoogte van de belangrijkste aspecten op het gebied van servicekosten bij de huur van woonruimte 
 • kunt u deze inzichten direct toepasses in uw eigen praktijk

Auteur

 • mr. Elout Korevaar

  Elout Korevaar (1978) studeerde rechten in Leiden en kwam tijdens zijn studie in aanraking met het huurrecht. Na zijn afstuderen werkte hij als docent en onderzoeker aan de Universiteit Leiden. In 2006 maakte hij de overstap naar de advocatuur waar hij zich verder specialiseerde in het civiele vastgoedrecht. Hij werkte voor diverse gerenommeerde kantoren en adviseerde en procedeerde voor overheden, beleggers, zorginstellingen, verhuurders en winkeliers.

  Elout adviseert over huurrecht, bouwrecht en koop en verkoop van onroerende zaken. Hij heeft zich in het bijzonder gespecialiseerd in grootschalige renovaties van woonwijken en winkelcentra, alsmede in huurprijstoetsing van winkelruimten. Elout verzorgt over deze onderwerpen regelmatig cursussen. Naast advocaat is hij docent huurrecht aan de Universiteit Leiden.

  Elout is lid van de vereniging van huurrechtadvocaten, de juristenvereniging appartementsrecht en de vereniging voor bouwrechtadvocaten.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten