Actualiteiten Civiel Jeugdrecht 2023

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In deze cursus worden de belangrijkste ontwikkelingen besproken op het gebied van het Civiele Jeugdrecht. Mr. I.J. Pieters en mr. bc. A.P. van der Linden gaan in op onderwerpen als de bijzondere curator, het perspectiefbesluit, regie en zorgregeling, gezagsbeëindiging, gesloten jeugdhulp en het hoorrecht bij kinderen jonger dan 12 jaar. 

Na het volgen van deze cursus bent u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie met betrekking tot het Civiele Jeugdrecht en kunt u deze ontwikkelingen toepassen in uw dagelijkse praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in september 2023.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen van het civiele Jeugdrecht
 • kunt u deze ontwikkelingen toepassen in uw praktijk
 • kunt u over deze ontwikkelingen een gefundeerde mening vormen

Auteur

 • mr. Ivo Pieters

  Ivo Pieters is sinds 1999 advocaat en is momenteel werkzaam bij Groenendijk & Kloppenburg Advocaten. Hij is tevens vFAS-echtscheidingsmediator en MfN-mediator. De heer Pieters is zeer actief en betrokken bij (de ontwikkeling van) het instituut van de bijzondere curator en heeft ook zelf veel ervaring opgedaan als bijzondere curator. Hij is daarnaast ook werkzaam als (kinder)rechter-plaatsvervanger bij Rechtbank Rotterdam en raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Arnhem-Leeuwarden. Ook publiceert hij regelmatig in diverse juridische vakbladen.

   

 • mr. Adriaan van der Linden

  Ad(riaan) van der Linden is reeds geruime tijd actief op het gebeid van het Familie- en Jeugd(straf)recht. Zo was hij inrichtingswerker, maatschappelijk werker, wetenschappelijk medewerker/universitair docent, kinderrechter en raadsheer-plv. Tevens was hij onder meer lid van de Raad voor het Jeugdbeleid, het College van Advies voor de justitiële Kinderbescherming/ Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Thans is hij tuchtrechter in het Beroepscollege van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd en voorzitter van een regionale klachtencommissie Jeugd. Tot zijn meest recente publicaties behoren zijn bijdragen aan het boek 100 jaar kinderrechter (2022), Het hedendaagse personen- en familierecht (2023) en het Handboek strafzaken (2024).

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten