Uitleg van overeenkomsten

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Deze cursus behandelt op bondige wijze het thema van contractsuitleg. Contractsuitleg is een boeiend fenomeen. Het is ook belangrijk. Iedere recht(stoepass)er in civilibus heeft er (vaak) mee te maken. Deze cursus laat zien dat dit leerstuk nog altijd volop in beweging is en terecht een centrale rol in ons hedendaagse vermogensrecht vervult.

Deze cursus is opgenomen in oktober 2023.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • kunt beter dan voorheen uit de voeten met de verschillende uitlegmaatstaven die kunnen worden onderscheiden
 • bent u in staat te beargumenteren welke uitlegmaatstaf in het gegeven geval passend is
 • weet u hoe u dient om te gaan met de rol van redelijkheid en billijkheid bij uitleg
 • kunt u inschatten hoe de rechter zijn uitlegtaak zal vervullen
 • weet u hoe u moet anticiperen op uitlegkwesties bij het maken van contracten

Auteur

 • prof. mr. Sjoerd Bakker

  Prof. mr. P.S. (Sjoerd) Bakker is raadsheer bij het hof Arnhem-Leeuwarden, bijzonder hoogleraar Rechtspraak bij de Radboud Universiteit Nijmegen en tevens verbonden aan de VU Amsterdam. Ook behandelt hij regelmatig arbitragegeschillen. Sjoerd is gepromoveerd op het gebied van redelijkheid en billijkheid in het contractenrecht en doceert en publiceert regelmatig op vermogensrechtelijk terrein. Sjoerd is onder meer verbonden aan de Groene Serie Verbintenissenrecht en aan het SDU Commentaar Vermogensrecht. In 2021 verscheen bij Ars Aequi Libri zijn cahier over contractsuitleg.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten