Ontwikkelingen Huurrecht 2023

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In de cursus 'Ontwikkelingen Huurrecht 2023' bespreken mr. E.P.W. (Elout) Korevaar en mr. drs. J.H.M. (Jan) Spanjaard de ontwikkelingen en actuele uitspraken binnen het huurrecht en plaatsen deze in een breder thematisch kader. Ook bekijken zij wat dit concreet betekent voor uw huurrechtpraktijk, zodat u na het volgen van deze cursus weer goed beslagen ten ijs kunt komen. Aan de orde komen oneerlijke bedingen en huur, verduurzaming, indexatie huur en kwalificatie van huur. 

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie omtrent het huurrecht van het afgelopen jaar
 • kunt u deze ontwikkelingen toepassen in uw dagelijkse praktijk

Auteur

 • mr. drs. Jan Spanjaard

  Jan Spanjaard is sinds 2004 als advocaat werkzaam, aanvankelijk bij La Gro Advocaten (nu: La Gro Geelkerken Advocaten) en sinds 2019 in zijn eigen kantoor fL advocaten. Daarnaast is Jan sinds 2015 honorair universitair docent aan het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht. In zijn praktijk en in zijn werk als docent is Jan uitsluitend bezig met het commerciële contractenrecht, waaronder met name algemene voorwaarden. Daarbij geniet het consumentenrecht veel aandacht. 
   

 • mr. Elout Korevaar

  Elout Korevaar (1978) studeerde rechten in Leiden en kwam tijdens zijn studie in aanraking met het huurrecht. Na zijn afstuderen werkte hij als docent en onderzoeker aan de Universiteit Leiden. In 2006 maakte hij de overstap naar de advocatuur waar hij zich verder specialiseerde in het civiele vastgoedrecht. Hij werkte voor diverse gerenommeerde kantoren en adviseerde en procedeerde voor overheden, beleggers, zorginstellingen, verhuurders en winkeliers.

  Elout adviseert over huurrecht, bouwrecht en koop en verkoop van onroerende zaken. Hij heeft zich in het bijzonder gespecialiseerd in grootschalige renovaties van woonwijken en winkelcentra, alsmede in huurprijstoetsing van winkelruimten. Elout verzorgt over deze onderwerpen regelmatig cursussen. Naast advocaat is hij docent huurrecht aan de Universiteit Leiden.

  Elout is lid van de vereniging van huurrechtadvocaten, de juristenvereniging appartementsrecht en de vereniging voor bouwrechtadvocaten.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten