De Ziektewet in de praktijk

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In deze cursus behandelt mr. B. (Ben) van Meurs de Ziektewet: een vangnet voor ex-werknemers die geen recht meer hebben op loondoorbetaling bij ziekte. Maar wist u dat er ook vangnetters met een werkgever zijn? In de cursus De Ziektewet in de praktijk leert u wie er precies onder de Ziektewet vallen. Daarna komen aan bod het recht op ziekengeld, de uitsluitingsgronden en de herbeoordelingen die tijdens de duur van de Ziektewetuitkering plaatsvinden. Verder raakt u vertrouwd met de typisch eigen begrippen die de Ziektewet kent, zoals ‘no-riskpolis’ en ‘eigenrisicodrager’. Ook leert u hoe de Ziektewet doorwerkt in het arbeidsrecht, specifiek door nawerking en door de benadelingshandeling, en welke dwarsverbanden er bestaan tussen de Ziektewet en de WIA. 

Deze cursus is ontwikkeld in oktober 2023

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:


 • bent u op de hoogte van alle relevante aspecten van de Ziektewet
 • weet u hoe de Ziektewet doorwerkt in het arbeidsrecht, zoals bij een beëindigingsovereenkomst
 • kent u de vangnetfunctie van de Ziektewet en de verschillen tussen vangnetters met en zonder werkgever
 • doorziet u de gevolgen die herbeoordelingen tijdens de duur van de Ziektewetuitkering kunnen hebben
 • weet u wat een no-riskpolis is en wat eigenrisicodrager in de Ziektewet betekent

Auteur

 • mr. Ben van Meurs

  Ben van Meurs is advocaat bij KampsVanBaar Advocaten in Sittard. Hij procedeert en adviseert vooral in arbeidszaken, inclusief pensioen en grensarbeid, over werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA) en in onderwijszaken. Zijn cliënten zijn zowel werkgevers/instellingen als werknemers. 

  Naast advocaat is Ben ook docent arbeids- en socialezekerheidsrecht bij verschillende juridische opleiders, lid van de landelijke geschillencommissie WMS (de Wet medezeggenschap op scholen) en plaatsvervangend voorzitter van een bezwaaradviescommissie.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten