Recente rechtspraak Huurrecht 2023-II

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In deze cursus bespreekt mr. E.P.W. (Elout) Korevaar relevante jurisprudentie op het gebied van het huurrecht uit het afgelopen jaar. De docent gaat in op een aantal belangrijke ontwikkelingen in de rechtspraak betreffende woonruimte, bedrijfsruimte, nieuwe wetgeving en prejudiciële beslissingen. Daarbij komen onder meer de aansprakelijkheid van de huurder, de Wet vaste huurcontracten, de energieprestatie en het verzet na voorzittersuitspraak aan bod. 

Deze cursus is ontwikkeld in november 2023. 

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:


 • bent u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie met betrekking tot het huurrecht
 • kunt u deze ontwikkelingen toepassen in uw dagelijkse praktijk 

Auteur

 • mr. Elout Korevaar

  Elout Korevaar (1978) studeerde rechten in Leiden en kwam tijdens zijn studie in aanraking met het huurrecht. Na zijn afstuderen werkte hij als docent en onderzoeker aan de Universiteit Leiden. In 2006 maakte hij de overstap naar de advocatuur waar hij zich verder specialiseerde in het civiele vastgoedrecht. Hij werkte voor diverse gerenommeerde kantoren en adviseerde en procedeerde voor overheden, beleggers, zorginstellingen, verhuurders en winkeliers.

  Elout adviseert over huurrecht, bouwrecht en koop en verkoop van onroerende zaken. Hij heeft zich in het bijzonder gespecialiseerd in grootschalige renovaties van woonwijken en winkelcentra, alsmede in huurprijstoetsing van winkelruimten. Elout verzorgt over deze onderwerpen regelmatig cursussen. Naast advocaat is hij docent huurrecht aan de Universiteit Leiden.

  Elout is lid van de vereniging van huurrechtadvocaten, de juristenvereniging appartementsrecht en de vereniging voor bouwrechtadvocaten.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten