Procederen in hoger beroep

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Deze cursus gaat over het hoger beroep. Of een zaak vatbaar is voor hoger beroep wordt beoordeeld aan de hand van de vordering die in eerste aanleg was ingesteld. Soms bepaalt de wet dat hoger beroep instellen niet mogelijk is. In de jurisprudentie zijn wel doorbrekingsgronden ontwikkeld. In hoger beroep kan appellant zijn eis veranderen of vermeerderen. Het hoger beroep kan zelfs uitsluitend dienen om de eis van appellant te veranderen of vermeerderen. Geïntimeerde moet zich afvragen of hij op zijn beurt ook hoger beroep wil instellen. Hij kan namelijk in zijn memorie van antwoord incidenteel appel instellen. Het principaal appel en het incidenteel appel worden als twee aparte, zelfstandige procedures aangemerkt. Een appellant mag niet de dupe worden van het feit dat hij in hoger beroep is gegaan. Met andere woorden, hij mag er in hoger beroep niet op achteruit gaan ten opzichte van het vonnis dat in eerste aanleg is gewezen.

Deze cursus is ontwikkeld in november 2021 en wordt geactualiseerd in juli 2024.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • weet u de weg vinden in het appelprocesrecht
 • kunt u inschatten wanneer u wel en wanneer u niet appel kan instellen en binnen welke termijn
 • weet u wat een grief is en dat deze kenbaar moet zijn
 • bent u ervan op de hoogte dat u nieuwe stellingen en grondslagen in uw eerste conclusie dient te nemen en geen nieuwe grieven kan formuleren na de eerste conclusie
 • weet u wat de positieve en de negatieve devolutieve werking van het hoger beroep inhoudt
 • weet u wanneer u incidenteel beroep moet instellen
 • weet u hoe het zit met een verandering of vermeerdering van eis, nieuwe feiten en nieuwe verweren in hoger beroep

Auteur

 • mr. Thea Lautenbach

  Mr. Th.G. Lautenbach is raadsheer in het gerechtshof Den Haag. Daarvoor was zij werkzaam in de rechtbanken Den Haag, Noord-Nederland en Overijssel. Met ingang van 1 januari 2020 werkt zij als rechter in de civiele appelrechtspraak van het gemeenschappelijk hof van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarnaast werkte zij als docent aan de Universiteit Utrecht en geeft ze diverse cursussen op het gebied van burgerlijk procesrecht en hoger beroep.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten