Conflicten in de vennootschap

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Geschillen tussen vennoten of aandeelhouders in een vennootschap komen regelmatig voor. In de cursus Conflicten in de vennootschap bespreekt mr. R. (Ruud) de Vaan welke onderwerpen in die geschillen vaak ter discussie staan en welke oorzaken regelmatig leiden tot conflicten. Dit inzicht kan helpen bij het voorkomen en effectief oplossen van geschillen.

De cursus is voor zowel advocaten als accountants interessant. De docent licht niet alleen toe welke (juridische) instrumenten een advocaat kan inzetten om een conflict te beslechten, maar hij gaat ook in op de rol die een accountant kan (en mag) spelen bij het voorkomen en oplossen van (onderdelen van) het geschil.

Na het volgen van de cursus heeft u inzicht in de wijze waarop de rechtsvorm waarin de onderneming wordt gedreven (bv, nv, vof of een andere vorm) van invloed is op:

 • de onderwerpen die aandacht verdienen bij het oplossen van het conflict
 • en de instrumenten die daarbij kunnen worden ingezet.

Tot slot geeft Ruud de Vaan in deze cursus concrete tips over de wijze waarop u vanuit uw rol als advocaat of accountant kunt bijdragen aan het voorkomen van geschillen, bijvoorbeeld rond de start van de samenwerking.

Deze cursus is ontwikkeld in december 2023.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus: 

 • heeft u inzicht in de veel voorkomende oorzaken van geschillen binnen vennootschappen en in de discussiepunten die daarbij vaak moeten worden beslecht
 • begrijpt u de samenhang tussen de rechtsvorm waarin de onderneming wordt gedreven enerzijds en de discussiepunten die daarbij vaak moeten worden beslecht anderzijds
 • begrijpt u de samenhang tussen de rechtsvorm waarin de onderneming wordt gedreven enerzijds en de instrumenten die kunnen worden ingezet om het geschil te beslechten anderzijds
 • heeft u inzicht in de rol die u als accountant of advocaat van de betrokkenen kunt (en mag) spelen in het voorkomen en oplossen van conflicten
 • bent u zich bewust van de valkuilen waar u als adviseur van een betrokken partij op bedacht dient te zijn

Auteur

 • mr. Ruud de Vaan

  Ruud de Vaan is sinds 2015 advocaat in het ondernemingsrecht. Ruud heeft zich onder meer gespecialiseerd in geschillen tussen aandeelhouders en vennoten. Hij voert regelmatig juridische procedures in aandeelhoudersconflicten, bijvoorbeeld bij de Ondernemingskamer in Amsterdam of in arbitrageprocedures. Ruud schrijft regelmatig annotaties en treedt vaak op als docent, bijvoorbeeld voor in-house cursussen bij accountantskantoren.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten