Bijzondere aspecten van het hoger beroep

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Deze cursus gaat over een aantal bijzondere aspecten van het hoger beroep. Aan de orde komt welke eisen gesteld worden aan een bewijsaanbod in hoger beroep: de lat ligt in hoger beroep hoger dan in eerste aanleg. Ook wordt behandeld wat te doen als er in eerste aanleg al getuigen zijn gehoord, maar de beslissing niet heeft geleid tot een gunstig dan wel ongunstig vonnis. Verder worden diverse mogelijke incidenten besproken die in appel kunnen worden ingesteld. De kortgedingprocedure kent ook in hoger beroep een aantal bijzondere regels. Deze zullen ook de revue passeren. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de verwijzingsprocedure na cassatie en de bijzondere regels die daarvoor gelden.

Deze cursus is ontwikkeld in november 2021 en wordt geactualiseerd in juli 2024.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

 • bent u zich ervan bewust dat aan een bewijsaanbod in hoger beroep hogere eisen worden gesteld dan in eerste aanleg
 • weet u welke mogelijkheden er zijn om incidenten op te werpen in een procedure in hoger beroep
 • weet u dat een kortgedingprocedure in hoger beroep specifieke regels heeft
 • kent u de regels waaraan de procedure na verwijzing in cassatie gebonden is

Auteur

 • mr. Thea Lautenbach

  Mr. Th.G. Lautenbach is raadsheer in het gerechtshof Den Haag. Daarvoor was zij werkzaam in de rechtbanken Den Haag, Noord-Nederland en Overijssel. Met ingang van 1 januari 2020 werkt zij als rechter in de civiele appelrechtspraak van het gemeenschappelijk hof van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarnaast werkte zij als docent aan de Universiteit Utrecht en geeft ze diverse cursussen op het gebied van burgerlijk procesrecht en hoger beroep.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten