De verplichtingen van de huurder

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In deze cursus bespreekt de heer Dammingh de (belangrijkste) verplichtingen van de huurder. Titel 7.4 BW bevat een regeling van de huurovereenkomst. In afdeling 7.4.3 BW zijn de verplichtingen van de huurder te vinden. De bepalingen van deze afdeling zijn in beginsel van regelend recht, waardoor partijen de vrijheid hebben om in het huurcontract andere afspraken te maken. Bij de huur van woonruimte zijn diverse wettelijke bepalingen echter van semi-dwingend recht, hetgeen betekent dat niet ten nadele van de huurder van die wettelijke bepalingen mag worden afgeweken.

In de praktijk wordt bij de huur van woonruimte en de huur van bedrijfsruimte vaak van het zogenoemde ‘ROZ-model’ gebruikgemaakt. Dat is een door de Raad voor Onroerende Zaken vastgesteld modelcontract. Tijdens deze cursus wordt ook besproken hoe de verplichtingen van de huurder in de diverse ROZ-modelcontracten zijn uitgewerkt.

Na het volgen van deze praktijkgerichte cursus bent u weer volledig op de hoogte van de verplichtingen van een huurder.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:


 • heeft u inzicht in de verplichtingen die op een huurder (van woon- of bedrijfsruimte) rusten
 • bent u op de hoogte van de vorderingen die een verhuurder kan instellen wanneer de huurder tekort is geschoten in de nakoming van een op hem rustende verplichting
 • bent u bekend met de staat waarin de huurder het gehuurde bij het einde van de huur dient op te leveren

Auteur

 • mr. dr. Jaap Dammingh

  Jaap Dammingh is hoofddocent Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij is gepromoveerd op een proefschrift over de rechtspositie van de makelaar in onroerende zaken. Hij heeft in de loop der jaren veel artikelen en annotaties geschreven over met name de koop en verkoop van woningen en bedrijfspanden, het huurrecht en het contractenrecht in het algemeen. 

  Aan de universiteit doceert Dammingh contractenrecht, huurrecht en burgerlijk procesrecht. Hij verzorgt zeer geregeld cursussen over de koop van onroerende zaken, huurrecht en contractenrecht voor advocaten en notarissen (ook ‘inhouse’). Tevens treedt hij als docent op voor de Beroepsopleiding Advocatuur.

  Dammingh is in het verleden als advocaat werkzaam geweest (alles bij elkaar omstreeks 6 jaar). Hij is secretaris van de Raad van Beroep van de Vereniging van Registercontrollers (VRC) en lid en secretaris van de Raad van Tucht van het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV). Daarnaast is hij geregeld (als secretaris) betrokken bij arbitrageprocedures via het Nederlands Arbitrage Instituut.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten