Opschorting

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In deze cursus worden alle belangrijke (basis)regels van opschorting besproken. Daarbij wordt aandacht besteed aan zowel de opschorting op grond van art. 6:52 e.v. BW als aan die van art. 6:262 e.v. BW. Niet alleen worden de voorwaarden besproken waar je als opschortende partij aan moet voldoen, ook de risico’s komen aan de orde. Een beroep op een opschortingsbevoegdheid kan door de rechter achteraf niet worden gehonoreerd. Het gevolg daarvan is dat de opschortende partij van rechtswege in verzuim komt te verkeren en daarmee schadeplichtig wordt. Tevens wordt de vraag besproken of de partij die als eerste moet presteren, ook mag opschorten en tot slot wordt ingegaan op de relatie met verrekening.

Deze cursus is ontwikkeld in november 2021.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kunt u:

 • op het goede moment en op de juiste wijze beoordelen of een beroep op opschorting zinvol is
 • de voorwaarden die aan een beroep op opschorting zijn verbonden toepassen
 • ww cliënt adequaat informeren over de risico's van opschorting

Auteur

 • mr. dr. René Klomp

  R.J.Q. Klomp (René) is zelfstandig adviseur en onder andere raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam. Hij heeft gedoceerd op de UvA en de UU en geeft talloze cursussen op het gebied van het contractenrecht en het burgerlijk procesrecht. Als advocaat (bijna zeven jaar) en full-time raadsheer (drie jaar) beschikt hij over de nodige praktische ervaring. In het tijdschrift Overeenkomst in de rechtspraktijk (ORP) van de Sdu publiceert hij regelmatig over contractenrechtelijke onderwerpen. Tevens is hij hoofdredacteur van de Groene Serie Verbintenissenrecht van Wolters Kluwer.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten