De positie van schuldeisers in faillissement

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Deze verdiepende cursus gaat over de positie van schuldeisers in faillissement. Daarbij wordt uiteraard aandacht besteed aan de (wettelijke) regels over bijvoorbeeld (voor)rang, de mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de curator en de verschillende soorten schulden die in faillissement worden onderscheiden. De nadruk ligt evenwel op de praktijk: hoe moet een vordering bij de curator worden ingediend? Wanneer kan een schuldeiser ten onrechte afgedragen btw terugvragen? Welke mogelijkheden hebben handelscrediteuren om zichzelf tegen een mogelijk faillissement te beschermen? En wat kan een schuldeiser doen als hij het niet eens is met het optreden van de curator?

Deze cursus is ontwikkeld in november 2023. 

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • weet u welke taken de faillissementscurator moet uitvoeren
 • begrijpt u het onderscheid tussen boedelschulden en faillissementsschulden
 • kunt u een schuldeiser in faillissement assisteren en adviseren, onder meer over indiening van zijn vordering, en het gebruik van de speciale procedure van art. 69 Fw wanneer de schuldeiser het niet eens is met het optreden van de curator
 • kunt u een gewone (handels)crediteur adviseren op welke wijzen hij het risico dat hij in faillissement met volledig onbetaalde vorderingen achterblijft kan mitigeren

Auteur

 • mr. Kaj Messelink

  Kaj Messelink is als juridisch en strategisch adviseur verbonden aan ING Bank. In die rol ondersteunt hij senior kredietafwikkelaars en restructuringspecialisten bij het beheer van kredietdossiers – herstructurering en afwikkeling van probleemfinancieringen – en vertegenwoordigt hij ING Bank in civiele procedures. Ook doceert hij geregeld over insolventierecht met een nadruk op financiering & zekerheden.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten