De Vakantiespecial

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Vakantieverlof is een belangrijk recht. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft meermaals baanbrekende arresten gewezen over vakantiewetgeving, zoals het Schultz-Hoff-arrest waarin werd bepaald dat zieke werknemers niet geacht kunnen worden vakantie te genieten en wel gewoon vakantiedagen opbouwen.

Maar ook arresten als British Airways, waarin werd verduidelijkt dat alle looncomponenten tijdens vakantieverlof moeten worden doorbetaald, en het Max Planck-arrest waarin werd geoordeeld dat vakantiedagen niet vervallen of verjaren indien werknemers niet tijdig en op precieze wijze op hun rechten zijn gewezen, hebben grote impact gehad op de Nederlandse arbeidsrechtpraktijk.

In 2023 hebben zowel het Hof van Justitie van de Europese Unie als de Hoge Raad wederom een aantal arresten over vakantieverlof gewezen die van (grote) impact zijn op de arbeidspraktijk. Prof. mr. dr. A.R. (Ruben) Houweling en mr. dr. P. (Pascal) Kruit vertellen u in deze korte special wat u over deze arresten moet weten. Een aanrader voor elke arbeidsrechtspecialist!

Deze cursus is ontwikkeld in november 2023.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • weet u wat de Hoge Raad en het Hof van Justitie van de Europese Unie in 2023 hebben geoordeeld in hun arresten over vakantieverlof
 • begrijpt u het belang van deze arresten voor de Nederlandse arbeidsrechtpraktijk

Auteur

 • prof. mr. dr. Ruben Houweling

  Prof.mr.dr. Ruben Houweling is hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ruben is redactielid van het tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties (ArA) en (hoofd)redacteur van het jurisprudentieblad Jurisprudentie in Nederland. (JIN) Hij is mede-oprichter van het Tijdschrift voor de Arbeidsrechtpraktijk en hij ontwikkelde de kennisbank AR Updates.nl. Daarnaast is hij lid van de Commissie Cassatie in het belang van het Arbeidsrecht (CCA) en verzorgt hij regelmatig lezingen en seminars voor opleidingsinstituten als CPO, OSR en PALA. 

 • mr. dr. Pascal Kruit

  Mr. dr. Pascal Kruit is arbeidsrechtadvocaat bij zijn eigen kantoor Kruit Arbeidsrecht en tevens raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Daarnaast is Pascal redacteur van het toonaangevende jurisprudentieblad JAR en schrijft hij regelmatig wetenschappelijke artikelen voor diverse tijdschriften. Pascal is ook bestuurslid van de Vereniging voor Arbeidsrecht en van Labour Law United.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten