Wet verdeling pensioen bij scheiding

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In deze actuele cursus bespreekt prof. dr. A.H.H. Bollen-Vandenboorn de nieuwe regels zoals deze zijn opgenomen in de Wet pensioenverdeling bij scheiding. De wet zou ingaan op 1 juli 2022, maar de invoering is uitgesteld naar 1 januari 2028.

De wijze hoe om te gaan met het verdelen van pensioen in geval van een echtscheiding kent een beweeglijke historie, hetgeen alles te maken heeft met de maatschappelijke ontwikkelingen rondom samenlevingsvormen en het beëindigen daarvan. Dat brengt met zich mee dat er oog moet zijn voor wetgeving die blijft passen bij die ontwikkelingen. De situatie van één kostwinner in een gezin en de andere ouder die de zorgtaken voor zijn rekening neemt, is al lang de norm niet meer. Daarnaast is in de loop der tijd ook het karakter van pensioen veranderd, waardoor bepaalde uitgangspunten en regels niet meer passend zijn. Desalniettemin blijkt wetgeving die regels geeft voor het verdelen van pensioen bij een echtscheiding nog steeds van toegevoegde waarde.

Na het volgen van deze cursus bent u weer goed op de hoogte van de conversie als nieuwe hoofdregel, de wijziging met betrekking tot de automatische werking van de wet en de nieuwe regels rondom het bijzonder partnerpensioen. 

Deze cursus is gecontroleerd op actualiteit in maart 2024.

Preview

Leerdoelen

Na afloop­ van deze cursus:

 • heeft u inzicht in de werking van pensioenverdeling volgens de Wet pensioenverdeling bij scheiding
 • bent u op de hoogte van de vormen en mogelijkheden van het delen van pensioen bij een scheiding
 • begrijpt u waarom pensioenverdeling, verevening en pensioenverrekening hun belang en werking blijven behouden
 • kunt u de reikwijdte van de Wet pensioenverdeling bij scheiding bepalen
 • kunt u beoordelen in hoeverre ouderdomspensioen en/of partnerpensioen voor verdeling in aanmerking komen
 • bent u op de hoogte van de verplichtingen en rechten die gelden voor zowel de verdelingsgerechtigde als de verdelingsplichtige
 • heeft u inzicht in de verplichtingen en rechten die gelden voor de pensioenuitvoerder

Auteur

 • prof. dr. Anouk Bollen-Vandenboorn

  Prof. dr. Anouk Bollen-Vandenboorn is hoogleraar Grensoverschrijdend Fiscaal Pensioenrecht aan de Universiteit Maastricht. Tevens is zij rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant en lid van het Tuchtcollege van de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB). Naast het geven van onderwijs aan de Universiteit van Aruba in de Master Arubaans Recht – Profiel Fiscaal Recht – adviseert zij de Arubaanse universiteit met betrekking tot dit opleidingsprogramma. Zij is daarnaast als docent verbonden aan de IMFO/Opleidingsinstituut voor de vFAS. Sinds 2015 is zij directeur van ITEM – Instituut voor Transnationale en Euregionale grensoverschrijdende samenwerking en Mobiliteit aan de Universiteit Maastricht. Zij is gepromoveerd op ‘Fiscale aspecten van pensioendeling bij echtscheiding’ (2004). Zij is als auteur en redacteur verbonden aan diverse boekwerken en publiceert regelmatig.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten