Ondertoezichtstelling onder de loep

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In de cursus Ondertoezichtstelling onder de loep bespreken prof. mr. drs. M.R. (Mariëlle) Bruning en mr. I.J. (Ivo) Pieters de verschillende facetten van de ondertoezichtstelling binnen het civiele jeugdrecht. Hoe verhoudt het drangkader zich in de praktijk tot het dwangkader? En kan de ondertoezichtstelling ook toegepast worden op een ongeboren vrucht? Na een bespreking van de wettelijke gronden van een ondertoezichtstelling, gaan de docenten onder meer in op de schriftelijke aanwijzing, de contact- en omgangsregeling, medische behandelingen van een kind, de geschillenregeling en conflictscheidingen. Uiteraard wordt ook stilgestaan bij de Eindevaluatie Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen.

Deze cursus is ontwikkeld in december 2023. 

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u op de hoogte van de wettelijke gronden die gelden voor het uitspreken van een ondertoezichtstelling 
 • weet u welke middelen een gecertificeerde instelling kan inzetten in het kader van een ondertoezichtstelling
 • bent u bekend met de juridische procedure rondom het uitspreken van een ondertoezichtstelling
 • weet u hoe geschillenregeling zich verhoudt tot de schriftelijke aanwijzing
 • bent u bijgepraat over recente onderzoeken en rapporten die dit onderwerp raken

Auteur

 • mr. Ivo Pieters

  Ivo Pieters is sinds 1999 advocaat en is momenteel werkzaam bij Groenendijk & Kloppenburg Advocaten. Hij is tevens vFAS-echtscheidingsmediator en MfN-mediator. De heer Pieters is zeer actief en betrokken bij (de ontwikkeling van) het instituut van de bijzondere curator en heeft ook zelf veel ervaring opgedaan als bijzondere curator. Hij is daarnaast ook werkzaam als (kinder)rechter-plaatsvervanger bij Rechtbank Rotterdam en raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Arnhem-Leeuwarden. Ook publiceert hij regelmatig in diverse juridische vakbladen.

   

 • prof. mr. drs. Mariëlle Bruning

  Prof. mr. drs. M.R. (Mariëlle) Bruning is als hoogleraar Jeugdrecht verbonden aan de afdeling Jeugdrecht van het Instituut voor Privaatrecht aan de Universiteit Leiden. Ze is opleidingsdirecteur van de master Jeugdrecht en verzorgt onderwijs in de master Jeugdrecht, de Adv.LLM. International Children’s Rights en in de bachelorfase van de juridische faculteit.

  Bruning is rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Amsterdam (team familie en jeugd). Zij is sinds 2018 lid van de Raad van Toezicht van SOS Kinderdorpen Nederland en sinds 2019 van Stichting De Thuisbasis Sociaal Werk. Namens Nederland was ze van 2018 tot 2019 lid van de Expert Group Responses to Violence against Children (CAHENF-VAC) van de Raad van Europa en was als consultant op het thema ‘melden bij kindermishandeling’ betrokken bij de Raad van Europa van 2020-2022. Bruning was van 2015 tot 2019 lid van de commissie Geweld in de Jeugdzorg (commissie De Winter) en was tot 2018 hoofdredacteur van het tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht. Sinds 2021 is ze lid van de commissie Binnenlandse Afstand en Adoptie (commissie De Winter).

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten