Concernfinanciering

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Concernfinanciering is een onderwerp dat ondernemingen natuurlijkerwijs raakt. Een concern zal in de regel gebruik maken van een vorm van geconsolideerd krediet en zal ook een cash managementsysteem in stand houden. Doorgaans leiden de verschillende configuraties van concernfinanciering niet tot problemen. Echter, wanneer problemen optreden – dikwijls wanneer de onderneming in zwaar weer verkeert – kan het onderwerp bewerkelijk blijken.

In deze cursus wordt u bekend gemaakt met het begrippenkader dat nodig is om concernfinancieringscasuïstiek te doorgronden. Hiernaast worden verschillende aspecten van centraal kasbeheer, paraplukrediet en cash pooling uiteengezet. Eveneens wordt stilgestaan bij juridische aspecten van het overeenkomen, de werking en het aantasten van concernfinancieringsovereenkomsten. Tot slot wordt ingegaan op verschillende aansprakelijkheidsposities die verband kunnen houden met concernfinanciering. 

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:  

 • kunt u verschillende vormen van geconsolideerd kredietverlening en cash pooling herkennen in de praktijk;
 • bent u bekend wat van deze vormen de (juridische) voor- en nadelen zijn;
 • heeft u inzicht in mogelijke gevolgen van verschillende concernfinancieringsmodaliteiten voor de moeder-dochterverhouding;
 • heeft u inzicht in verschillende juridische aspecten die samenhangen met het aangaan, de werking en het aantasten van een concernfinancieringsovereenkomst;
 • bent u bekend met verschillende aansprakelijkheidsposities die gerelateerd kunnen zijn aan concernfinanciering.

Auteur

 • mr. dr. Chris van Oostrum

  Chris van Oostrum studeerde rechten en geschiedenis aan de Universiteit Leiden en is aan diezelfde universiteit gepromoveerd op het onderwerp regres bij concernfinanciering. Chris is werkzaam in het hoger onderwijs, werkt als zelfstandig adviseur in de praktijk, is lid van verschillende beroepscommissies en publiceert over ondernemingsrechtelijke onderwerpen. 

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten