Artikel 149 Rv en de stelplicht

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Hoe komt de feitenrechter tot vaststellingen ten aanzien van de in een dossier genoemde feiten die relevant zijn voor zijn beoordeling? Wanneer is iets een vaststaand feit? Daarvoor moeten zeven stappen worden doorlopen. Het is essentieel deze fasen achtereenvolgend te doorlopen. Wel is het mogelijk dat niet alle zeven fasen doorlopen moeten worden, omdat de feitelijke vaststelling in een bepaalde eerdere fase gemaakt wordt. De stappen zijn: 1. Stellen, 2. Betwisten, 3. Bewijslastverdeling, 4. Bewijsaanbod, 5. Bewijsopdracht, 6. Bewijslevering, 7. Bewijswaardering. In deze cursus behandelen we de eerste twee fasen van het stappenplan. In de cursus “art. 150 Rv en de bewijslastverdeling” zal fase 3 behandelend worden. In de cursus ‘Bewijslevering’ wordt aandacht besteed aan de laatste stappen, te weten 4 tot en met 7.

Deze cursus is in augustus 2020 geactualiseerd door Mr. Th.G Lautenbach.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • heeft u inzicht in welke feiten de rechter bij zijn beslissing als vaststaand moet aanmerken en welke speelruimte de rechter daarbij heeft
 • kunt u inschatten welke stukken en feitelijke stellingen een rechter bij zijn beslissing mag betrekken
 • kunt u het verband en verschil onderkennen tussen art. 24 Rv en art.149 Rv
 • kunt u op grond van het partijdebat de omvang van de stelplicht van partijen te bepalen
 • kunt u bepalen wanneer het zinvol is een beroep te doen op de verzwaarde stelplicht

Auteur

 • mr. Thea Lautenbach

  Mr. Th.G. Lautenbach is raadsheer in het gerechtshof Den Haag. Daarvoor was zij werkzaam in de rechtbanken Den Haag, Noord-Nederland en Overijssel. Met ingang van 1 januari 2020 werkt zij als rechter in de civiele appelrechtspraak van het gemeenschappelijk hof van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarnaast werkte zij als docent aan de Universiteit Utrecht en geeft ze diverse cursussen op het gebied van burgerlijk procesrecht en hoger beroep.

 • mr. D. Aarts

  Domique Aarts is sinds 2016 als raadsheer aan het Gerechtshof Den Haag verbonden.Hiervoor was zij senior rechter bij de Rechtbank Den Haag. Daarvoor is zij werkzaam geweest op de Radboud Universiteit, in de advocatuur en op het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten