Artikel 150 en de bewijslastverdeling

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In deze cursus gaan we in op fase 3 van het zeven stappenplan. Aandacht zal worden besteed aan hoe de rechter de bewijslast tussen partijen verdeelt. Niet onbelangrijk, want wie de bewijslast heeft loopt bewijsrisico. Dat wil zeggen, als het bewijs niet geleverd kan worden, dan strandt de vordering of faalt het verweer. In bepaalde gevallen is er sprake van een verlichting van het bewijsrisico. De bewijslastverdeling wordt dan niet anders maar degene die de bewijslast heeft, wordt als het ware tegemoet gekomen. Het is niet zo dat de eiser altijd de bewijslast heeft. De bewijslast kan ook op de gedaagde liggen. Aan de hand van veel voorbeelden en jurisprudentie wordt u wegwijs gemaakt in de problematiek van de bewijslastverdeling.

Deze cursus is in augustus 2020 geactualiseerd door mr. Th.G. Lautenbach.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u inschatten in welke gevallen het zinvol is een beroep te doen op de omkeringsregel en wanneer niet
 • begrijpt u het principe van de hoofdregel van bewijsrecht
 • kunt u in concrete zaken de bewijsposities van partijen bepalen
 • herkent u de valkuilen met betrekking tot de kwalificatie van verweren
 • kunt u weerlegbare, onweerlegbare en feitelijke vermoedens onderscheiden

Auteur

 • mr. Thea Lautenbach

  Mr. Th.G. Lautenbach is raadsheer in het gerechtshof Den Haag. Daarvoor was zij werkzaam in de rechtbanken Den Haag, Noord-Nederland en Overijssel. Met ingang van 1 januari 2020 werkt zij als rechter in de civiele appelrechtspraak van het gemeenschappelijk hof van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarnaast werkte zij als docent aan de Universiteit Utrecht en geeft ze diverse cursussen op het gebied van burgerlijk procesrecht en hoger beroep.

 • mr. D. Aarts

  Domique Aarts is sinds 2016 als raadsheer aan het Gerechtshof Den Haag verbonden.Hiervoor was zij senior rechter bij de Rechtbank Den Haag. Daarvoor is zij werkzaam geweest op de Radboud Universiteit, in de advocatuur en op het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten