Het ideale petitum-I: hoofdlijnen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

De rechter is gebonden aan de volgorde van de vorderingen in de dagvaarding. Hij kan nooit méér of anders toewijzen dan het gevorderde. In deze cursus worden diverse vuistregels gegeven voor een optimale inrichting van het petitum. Wat is de beste volgorde als compensatie wordt gevorderd? Wat is de beste volgorde als een overeenkomst wordt beëindigd? Hoe kan de (recente) mogelijkheid van de ‘kale’ verklaring voor recht strategisch worden benut? Tevens wordt aandacht besteed aan de positie van gedaagde: hoe kan hij invloed uitoefenen op de vaststelling van rechtsgevolgen (buiten de reconventie om). In dit verband wordt een aantal ‘nuancerende’ verweren in kaart gebracht en besproken. Dit is ‘terugschieten’ bij verweer.

Deze cursus is ontwikkeld in november 2020 en gecontroleerd op actualiteit in maart 2024.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • beschikt u over enkele vuistregels voor de optimale inrichting van het petitum
 • bent u op de hoogte van recente jurisprudentie over de kale verklaring en hoe daarvan een strategisch gebruik te maken
 • hebt u inzicht verkregen in een aantal nuancerende verweren
 • kunt u door het inzetten van nuancerende verweren als gedaagde invloed uitoefenen op de rechtsgevolgen

Auteur

 • mr. dr. Luuk Reurich

  Mr. dr. L. Reurich studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden en filosofie en muziekwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was werkzaam als universitair docent aan de Universiteit Leiden waar hij bij prof. mr. Jac. Hijma promoveerde op een proefschrift over open normen in het vermogensrecht. Sinds 2002 was hij werkzaam als rechter in de Rechtbank Haarlem en vanaf 2008 als raadsheer-plaatsvervanger aan het Gerechtshof Den Haag. Hij is docent bij diverse cursusinstituten, waaronder de Beroepsopleiding Advocatuur, het Instituut voor Juridische Opleidingen en Law@Work. Daarnaast heeft hij een adviespraktijk op het gebied van het vermogensrecht.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten