Beëindiging van huur

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Beëindiging van huur komt veelvuldig voor. Desondanks kan het erg complex zijn. Er doen zich vragen voor als: onder welk huurregime valt het gehuurde of verhuurde? Is er een geldige opzeggingsgrond? Met welke termijnen en eventuele vergoedingen moet rekening worden gehouden? Is er überhaupt wel sprake van huur en niet van bijvoorbeeld een bruikleenovereenkomst?

Reden genoeg dus om uw kennis op te frissen over dit alledaagse (en daardoor des te belangrijker) onderwerp. Elout Korevaar presenteert de materie op overzichtelijke wijze en licht de theorie toe aan de hand van relevante jurisprudentie. 

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:


 • Kunt u de kwalificatievraag beantwoorden
 • Weet u welke huur - en opzegtermijnen van toepassing zijn
 • Kunt u beoordelen of er een geldige beëindigingsreden is
 • Weet u of iemand in aanmerking komt voor de status van (mede)huurder
 • Kunt u inschatten of er sprake moet zijn van een vergoeding
 • Bent u op de hoogte van de stappen die u moet ondernemen bij beëindiging van huur

Auteur

 • mr. Elout Korevaar

  Elout Korevaar (1978) studeerde rechten in Leiden en kwam tijdens zijn studie in aanraking met het huurrecht. Na zijn afstuderen werkte hij als docent en onderzoeker aan de Universiteit Leiden. In 2006 maakte hij de overstap naar de advocatuur waar hij zich verder specialiseerde in het civiele vastgoedrecht. Hij werkte voor diverse gerenommeerde kantoren en adviseerde en procedeerde voor overheden, beleggers, zorginstellingen, verhuurders en winkeliers.

  Elout adviseert over huurrecht, bouwrecht en koop en verkoop van onroerende zaken. Hij heeft zich in het bijzonder gespecialiseerd in grootschalige renovaties van woonwijken en winkelcentra, alsmede in huurprijstoetsing van winkelruimten. Elout verzorgt over deze onderwerpen regelmatig cursussen. Naast advocaat is hij docent huurrecht aan de Universiteit Leiden.

  Elout is lid van de vereniging van huurrechtadvocaten, de juristenvereniging appartementsrecht en de vereniging voor bouwrechtadvocaten.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten