Fiscaal Journaal januari 2024

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Het Fiscaal Journaal brengt u elke maand op de hoogte van de belangrijkste fiscale ontwikkelingen. Onze vaste presentator Philip Ruys loodst u deze maand door alle belangrijke nieuwtjes in fiscale wetgeving, fiscaal beleid en fiscale jurisprudentie. In deze editie is zijn gast Cor Overduin. Samen bespreken zij o.a. de volgende onderwerpen:

 • Beslissing Hof Den Haag rechtsherstel met rentevergoeding box 3
 • Ontwikkelingen box 3 2024
 • Arrest Hoge Raad over verevening dga-pensioen
 • Kennisgroepstandpunt inzake voorlopige verliesverrekening en onherroepelijk vaststaande aanslag
 • Arrest Hoge Raad over fiscale eenheid Vpb
 • Arrest Hoge Raad over te lage verkoopprijs onroerende zaken
 • Uitbreiding inzagerecht bezwaarschriftprocedure 
 • Arrest Hoge Raad over ambtelijk verzuim bij ontbreken informatie dossier
 • Beslissing Hof Amsterdam duidelijke standpuntbepaling inspecteur over inkomsten uit loondienst 
 • Conclusie van AG Wattel over vergoeding van immateriële schade
 • Conclusie van AG Wattel over ambtshalve proceskostenveroordeling

Deze cursus is opgenomen in december 2023. Hij is initieel ontwikkeld voor fiscalisten. Wij stellen deze cursus echter ook voor advocaten beschikbaar, omdat de besproken materie ook voor u als advocaat interessant kan zijn.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kent u de beslissing van Hof Den Haag rondom rechtsherstel met rentevergoeding box 3
 • bent u bijgepraat over een aantal verwachte ontwikkelingen rondom box 3 in 2024
 • kent u het HR-arrest over verevening dga-pensioen
 • kent u het kennisgroepstandpunt voorlopige verliesverrekening en onherroepelijk vaststaande aanslag
 • weet u waarom de Hoge Raad heeft geoordeeld dat een fiscale eenheid Vpb niet tot stand komt als niet aan de voorwaarden wordt voldaan
 • kent u het HR-arrest van 8 december 2023
 • bent u op de hoogte van de uitbreiding van het inzagerecht in bezwaarschriftprocedures
 • weet u waarom de Hoge Raad heeft geoordeeld dat er sprake is van ambtelijk verzuim bij het ontbreken van informatie uit het dossier van een belastingplichtige
 • kent u de beslissing van Hof Amsterdam over het niet kunnen beroepen op opgewekt vertrouwen na duidelijke standpuntbepaling inspecteur
 • weet u waarom AG Wattel conclusie heeft genomen over immateriële schadevergoeding bij overschrijding van de redelijke termijn in een procedure met gering financieel procesbelang in WOZ- en bpm-zaken
 • kent u de conclusie van AG Wattel over ambtshalve proceskostenveroordeling bij misbruik van procesrecht

Auteur

 • mr. Philip Ruys

  Mr. Philip Ruys is fiscaal jurist en ondernemer. Hij deed als belastingadviseur en advocaat ruime ervaring op in de internationale praktijk, de dga-praktijk, vastgoed en fiscale procesvoering. Hij werkte onder meer bij Loyens, EY en VMW Taxand. Hij was in deeltijd universitair docent aan de Universiteit Leiden en schreef een groot aantal artikelen en enkele boeken. Hij was de bedenker en (hoofd)redacteur van onder meer Tijdschrift Formeel Belastingrecht, Fiscaal Praktijkblad, Vakblad Estate Planning, Taxence en Tax Talks en 10 jaar lang hoofdredacteur van Belastingzaken (SDU). In 2009 richtte hij het Register Estate Planners op. In 2007 richtte hij Licent Academy op. In 2017 nam Sdu Uitgevers Licent Academy over.

 • drs. Cor Overduin

  Cor Overduin is sinds 1987 actief als belastingadviseur. Cor heeft ruime ervaring met Tax Technology, met name inzake het opzetten van TCF's (Tax control frameworks) en advisering inzake fiscale risicobeheersing voor grote(re) organisaties. Voorts begeleidt hij familiebedrijven/directeur-grootaandeelhouders fiscaal en financieel. Hij heeft daarnaast ruime ervaring op het gebied van loonbelasting en sociale verzekeringen, waaronder de begeleiding van expatriates. De laatste jaren heeft hij zich ook toegelegd op  advisering inzake vermogensopbouw in privé (box 3, bv, etc.); in dat kader voert hij ook de procedures inzake box 3 (massaal bezwaar). Daarnaast bekleedt Cor diverse nevenfuncties, onder andere: vice-voorzitter Commissie Wetsvoorstellen Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en lid redactie Fiscaal Praktijkblad (uitgeverij Fiscaal UptoDate).Tot slot is hij lid van het Consortium van de Nederlandse Fiscale Leerstukken Taxonomie (NFLT), namens de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor advocaten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten